تحریر دفاتر قانونی کل و روزنامه بصورت ماهانه

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » تحریر دفاتر قانونی کل و روزنامه بصورت ماهانه

تحریر دفاتر قانونی کل و روزنامه بصورت ماهانه

تحریر دفاتر قانونی کل و روزنامه بصورت ماهانه

تحریر دفاتر قانونی کل و روزنامه بصورت ماهانه

نکاتی که باید راجع به تحریر دفاتر کل و روزنامه بدانید و ابعاد دفاتر در سایز بزرگ

می باشد. در انتها و ابتدای دفاتر برچسب هایی موجود است که اطلاعاتی از قبیل

: مشخصات شرکت، کد ره گیری و تاریخ ثبت آمده است. در قسمت قبل از برچسب

پلمپ دفاتر موجود است که خیلی حساس است و شماره بارکد در قسمت پلمپ هم

ذکر شده است. تحریر دفاتر از نظر حسابداری کار خاصی نیست و دقت انتقال اطلاعات

از سند به دفاتر است و این مسأله خیلی اهمیت دارد. باید در تحریر دفاتر یک سری

قوانین را رعایت کرد تا دفاتر خراب نشود. کار اصلی در سند انجام شده و اطلاعات

از سند به دفاتر انتقال می یابد. تحریر دفاتر قانونی کل و روزنامه بصورت ماهانه

در دفتر روزنامه فقط حساب های معین را ذکر نمی کنیم و بقیه حساب ها را به همان

شکل وارد دفتر می کنیم، در واقع اطلاعات از سند به دفتر روزنامه و از دفتر روزنامه

به دفتر کل انتقال می یابد. اطلاعات باید به روشی انتقال پیدا کند که دارای آدرس

باشد یعنی در دفتر ذکر شود که این سطر از کدام سند و با چه شماره ای آمده است.

در دفتر کل هم همینطور، مشخص شود که از کدام صفحه دفتر روزنامه آمده است

و در دفتر روزنامه معلوم شود که در کدام سطر دفتر کل رفته است. بین این دو دفتر

ارتباط وجود دارد و به هم آدرس می دهند. تحریر دفاتر قانونی کل و روزنامه بصورت

ماهانه دفتر باید کاملا واضح، شفاف و مرتب تحریر شود. می توان در دفتر تا سه غلط

را ثبت کرد و با خودکار قرمز اصلاح شود، اما به شرطی که زیر خط واضح خوانده شود.

بهتر است با خودکار مشکی درست سطر در زیر آن نوشته شود. تحریر دفاتر قانونی کل

و روزنامه بصورت ماهانه در دفتر کل هر حسابی به صورت اختصاصی جایگاهی دارد و

در ابتدای دفتر یک فهرستی را باید ثبت کرد که مشخص شود از صفحه چند تا چند فهرست

ها تحریر شده است. برای نمونه فهرست صندوق از صفحه 1 تا 11. چون دفتر کل را در طی

دوره تحریر می کنیم و نمی دانیم فهرست ها چه میزان جا می گیرد، به همین دلیل برای تمامی

فهرست ها چا می گذاریم. این روش تحریر دفاتر است. تحریر دفاتر قانونی کل و روزنامه

بصورت ماهانه در هر صفحه از دفاتر ستون موجود در صفحه جمع بسته می شود و انتقال

پیدا می کند به صفحه بعد، منقول می شود از صفحه قبل. به این موارد نقل و منقول می گویند.
الزام تحریر اطلاعات در سند و دفاتر کل و روزنامه این است که با پلم شدن دفاتر و

وارد کردن اطلاعات به اسناد خود جنبه قانونی می دهیم. از این حیث باید اطلاعات

را در دفاتر وارد کنیم تا جنبه قانونی پیدا کند.