فرم واریز کارت به کارت

فرم واریز کارت به کارت2019-04-28T10:19:46+04:30

کاربر گرامی، جهت واریز کارت به کارت از یکی از شماره کارتهای زیر استفاده نموده و اطلاعات مربوطه را در فرم زیر پر نمایید:

۱-بانک سامان
شماره کارت:6219861035781847

بنام رضا بهروزی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲-بانک ملت 
شماره کارت: 5742-5242-3377-6104
بنام رضا بهروزی

دیدگاه خود را بنویسید