گالری عکس

گالری عکس2019-11-16T10:12:32+04:30

**برخی از تصاویر سخنرانی مالی استاد بهروزی در سمینارها و همایش ها ی دانشگاهی و اقتصادی**

دیدگاه خود را بنویسید