منظور از آموزش حسابداری عملی چیست؟

حسابداران برتر » FAQs » سوالات آموزش حسابداری ویژه اشتغال » منظور از آموزش حسابداری عملی چیست؟

منظور از آموزش حسابداری عملی چیست؟

2018-09-26T11:24:41+04:30توسط |بدون دیدگاه

منظور، انجام حسابداری که در میان شرکتها ساری و جاری است یا بعبارتی آشنایی با حسابداری شرکتها بصورت واقعی