کارفرما از حسابدار چه مدارکی را مطالبه میکند؟

حسابداران برتر » FAQs » سوالات متداول آموزش حسابداری ویژه بازار کار » کارفرما از حسابدار چه مدارکی را مطالبه میکند؟

کارفرما از حسابدار چه مدارکی را مطالبه میکند؟

2018-09-20T12:52:32+04:30توسط |بدون دیدگاه

برای کارفرما ابتدا تجربه و مهارت حسابدار اهمیت دارد .از این جهت در آگهیها درج میشود:حسابدار با تجربه