چگونه کارفرما حاضر میشود از افراد بدون سابقه کار استفاده کند؟

حسابداران برتر » FAQs » سوالات آموزش حسابداری ویژه اشتغال » چگونه کارفرما حاضر میشود از افراد بدون سابقه کار استفاده کند؟

چگونه کارفرما حاضر میشود از افراد بدون سابقه کار استفاده کند؟

2018-09-26T15:47:01+04:30توسط |بدون دیدگاه

کارفرما بدنبال فردی است ،که کار ایشان را به انجام برساند و اگر سابقه کار مرتبط داشت ،بهتر .ولی نبود سابقه ،دلیل بربیکاری نیست.ضمن آنکه اگر قرار بود همه با سابقه کار استخدام شوند ،همه بیکار بودند، چون همه از صفر شروع کرده اند.اما آنچه کارآموز نیاز دارد راهکار ورود به بازار کار،و نحوه مصاحبه است که آقای بهروزی، ایشان را دراین زمینه یاری کرده و از این  راه تا بحال بسیاری از کارآموزان مشغول  به کار شده اند.چون روش ایشان برای اشتغال ،منحصر به فرد است