چه تضمینی در صورت عدم  یادگیری آموزش حسابداری وجود دارد؟

حسابداران برتر » FAQs » سوالات متداول آموزش حسابداری ویژه بازار کار » چه تضمینی در صورت عدم  یادگیری آموزش حسابداری وجود دارد؟

چه تضمینی در صورت عدم  یادگیری آموزش حسابداری وجود دارد؟

2018-09-20T12:57:52+04:30توسط |بدون دیدگاه

در صورت عدم یادگیری کارآموز به شرط عدم غیبت این دوره بصورت رایگان و مداوم قابل تکرار است