وضعیت بازار کار حرفه حسابداری در ایران چگونه است؟

حسابداران برتر » FAQs » سوالات آموزش حسابداری ویژه اشتغال » وضعیت بازار کار حرفه حسابداری در ایران چگونه است؟

وضعیت بازار کار حرفه حسابداری در ایران چگونه است؟

2018-09-26T11:41:39+04:30توسط |بدون دیدگاه

پاسخ: در بین همه رشته ها از لحاظ تقاضای کار ،رشته حسابداری در صدر قراردارد، یعنی همه سازمانها،شرکتها،موسسات و حتی فروشگاهها به حسابدار نیاز دارند