هزینه ها

2019-03-25T13:43:25+04:30توسط |بدون دیدگاه

هزینه به مواردی مانند: پرداختی ها به کارمندان ، بیمه ، پرداخت هزینه غدا ، پرداخت هزینه رفت و آمد ، پرداخت هزینه اجاره بهاء و…. گفته می شود که می بایست برای برای کسب درآمد پرداخت شود.