نحوه کارآموزی به چه صورت است؟

نحوه کارآموزی به چه صورت است؟

2018-09-20T13:02:32+04:30

کارآموزی در شرکت حسابداری و انجام پروژه های مالی است.که زیر نظر مدیر مالی انجام میشود

دیدگاه خود را بنویسید