من شاغل هستم ،آیا میتوان ، جهت شروع کار دوم از این کارگاه استفاده کرد؟

حسابداران برتر » FAQs » سوالات آموزش حسابداری ویژه اشتغال » من شاغل هستم ،آیا میتوان ، جهت شروع کار دوم از این کارگاه استفاده کرد؟

من شاغل هستم ،آیا میتوان ، جهت شروع کار دوم از این کارگاه استفاده کرد؟

2018-09-26T11:44:58+04:30توسط |بدون دیدگاه

بله ،چون یکی از مزایای حرفه حسابداری وجود کارهای نیمه وقت،پاره وقت و پروژه ای در این رشته است