مالیات بازخرید سنوات به چه شکل است؟

حسابداران برتر » FAQs » اصطلاحات حسابداری » مالیات بازخرید سنوات به چه شکل است؟

مالیات بازخرید سنوات به چه شکل است؟

2019-03-31T12:04:04+04:30توسط |بدون دیدگاه

در رابطه با مالیات بازخرید سنوات مرخصی برابر بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم بازخرید سنوات معاف از مالیات است البته در مورد این بند تا سال 95 ابهام وجود داشت به این معنی که قسمتی از این قانون می گفت در صورتی که بازخرید سنوات هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی پرداخت شود معاف از مالیات است که طبق اصلاحیه ایی که انجام شد این بخش به طور کل حذف شد یعنی هنگام بازنشستگی و از کار افتادگی از ماده قانونی حذف شد بنابراین سنوات خدمت چه در همان سال پرداخت بشه چه در پایان خدمت به طور کامل از مالیات معاف است