درآمد

2019-03-25T13:32:46+04:30توسط |بدون دیدگاه

به صورت کلی به پول ، مطالبات و یا دارایی هایی که در قبال ارائه خدمت به مشتریان و یا در قبال عرضه کالای فروخته شده شناسایی و در اسناد حسابداری ثبت می شود درآمد گفته می شود.