دارایی به چه مواردی گفته می شود؟

حسابداران برتر » FAQs » اصطلاحات حسابداری » دارایی به چه مواردی گفته می شود؟

دارایی به چه مواردی گفته می شود؟

2019-03-19T15:15:14+04:30توسط |بدون دیدگاه

دارایی به اموال و دارایی های جاری و ثابت و همچنین دارایی های نامشهود ، مطالبات و سایر منابع اقتصادی که به یک سازمان تعلق می گیرد که برای ایجاد یک معامله ، عملیات مالی و باقی رویدادها استفاده می شود که می توان به اموال و پول نقد به صورت آنی تبدیل نمود گفته می شود