حسابرس

2019-03-25T14:40:33+04:30توسط |بدون دیدگاه

حسابرس به موسسه ، فرد و یا حسابدار با تجربه ایی اطلاق می شود که وظیفه ارائه خدمات مرتبط با حسابدارسی صورت های مالی یک مجموعه و یا موسسه بر عهده اوست ، حسابرس می بایست از موسسه ایی که در حال رسیدگی به پرونده او می باشد جدا باشد.