برای کسی که دانشجوی حسابداری است ،بهتر است الان دوره کاربردی را بگذراند و یا پس از فاغ التحصیل شدن؟

حسابداران برتر » FAQs » سوالات آموزش حسابداری ویژه اشتغال » برای کسی که دانشجوی حسابداری است ،بهتر است الان دوره کاربردی را بگذراند و یا پس از فاغ التحصیل شدن؟

برای کسی که دانشجوی حسابداری است ،بهتر است الان دوره کاربردی را بگذراند و یا پس از فاغ التحصیل شدن؟

2018-09-26T15:53:02+04:30توسط |بدون دیدگاه

اگر هدف اشتغال است، پس چه بهتر که الان حسابداری کاربردی آموخته شود و در صورت امکان به کار پاره وقت حسابداری پرداخته شود