برای افرادی که در شهرستان زندگی میکند و امکان رفت و آمد به تهران را ندارند چه توصیه ای دارید؟

برای افرادی که در شهرستان زندگی میکند و امکان رفت و آمد به تهران را ندارند چه توصیه ای دارید؟

2020-02-17T13:52:21+03:30

این عزیزان میتوانند از پکیچ آموزش حسابداری ویژه بازار کار استفاده کنند

دیدگاه خود را بنویسید