این کارگاه برای فارغ التحصیلان حسابداری چقدر کاربرد دارد؟

حسابداران برتر » FAQs » سوالات آموزش حسابداری ویژه اشتغال » این کارگاه برای فارغ التحصیلان حسابداری چقدر کاربرد دارد؟

این کارگاه برای فارغ التحصیلان حسابداری چقدر کاربرد دارد؟

2018-09-26T15:53:41+04:30توسط |بدون دیدگاه

بطور۱۰۰%کاربرد دارد چون موارد عملی است و در این آموزشگاه حسابداری مواردی عنوان میشودکه دانشگاه تجربه نشده است