آیا یاد گیری حسابداری  کاربردی  در این کارگاه حتمی است؟

آیا یاد گیری حسابداری  کاربردی  در این کارگاه حتمی است؟

2018-09-26T15:52:06+03:30

 با توجه به اینکه مدرس کارگاه، آقای بهروزی از مدیران مالی با تجربه میباشد و که ایشان درطی انجام امور مالی و مالیاتی ،تدریس نیزداشته اند بنابراین خود ایشان دوره را بطور تضمینی ارائه میدهند

دیدگاه خود را بنویسید