آیا کسی که مدرک آموزش حسابداری ندارد میتواند در این حرفه مشغول شود ؟

حسابداران برتر » FAQs » سوالات متداول آموزش حسابداری ویژه بازار کار » آیا کسی که مدرک آموزش حسابداری ندارد میتواند در این حرفه مشغول شود ؟

آیا کسی که مدرک آموزش حسابداری ندارد میتواند در این حرفه مشغول شود ؟

2019-02-12T09:43:10+04:30توسط |بدون دیدگاه

بله حتما، آموزش دانشگاهی حسابداری، فاصله زیادی با آموزش حسابداری ویژه بازار کار دارند .و تجربه مهم تر از مدرک است.