آیا میتوانم با آموزش حسابداری ویژه بازار کار  شغل دوم پیدا کنم؟

حسابداران برتر » FAQs » سوالات متداول آموزش حسابداری ویژه بازار کار » آیا میتوانم با آموزش حسابداری ویژه بازار کار  شغل دوم پیدا کنم؟

آیا میتوانم با آموزش حسابداری ویژه بازار کار  شغل دوم پیدا کنم؟

2018-09-20T12:51:43+04:30توسط |بدون دیدگاه

از مزیتهای این رشته ،اشتغال بصورت پاره وقت،نیمه وقت و پروژه ای است وحتی میتواند شغل دوم و درآمد اول هم باشد