آیا برای کسانی که بازنشسته هم هستند این کارگاه مفید است؟

حسابداران برتر » FAQs » سوالات آموزش حسابداری ویژه اشتغال » آیا برای کسانی که بازنشسته هم هستند این کارگاه مفید است؟

آیا برای کسانی که بازنشسته هم هستند این کارگاه مفید است؟

2018-09-26T15:52:46+03:30توسط |بدون دیدگاه

چنانچه فرد دارای انگیزه باشد ،قطعا مفید است، کما اینکه در بین کارآموزان ،افراد بازنشسته هم وجود دارند

دیدگاه خود را بنویسید