آموزشگاه حسابداری شما چگونه حسابدار تربیت میکند؟

حسابداران برتر » FAQs » سوالات آموزش حسابداری ویژه اشتغال » آموزشگاه حسابداری شما چگونه حسابدار تربیت میکند؟

آموزشگاه حسابداری شما چگونه حسابدار تربیت میکند؟

2018-09-26T15:53:55+04:30توسط |بدون دیدگاه

کارآموز مثل اینکه در شرکتی استخدام شده باشد از همان ابتدا شروع به سند زدن و تحریر دفاتر میکند ،با نرم افزار ها کار میکند و از نزدیک با پروژه های واقعی آشنا میشود