آموزش حسابداری

آموزش حسابداری

2019-10-01T15:41:36+03:30

آموزش حسابداری

 

حسابداری و آموزش حسابداری از مواردی می باشد که هر کس در طول زندگی به آن نیازمند می باشد ، اهمیت و ویژه بودن حسابداری در زندگی روزمره به نحوی است که با کمی فکر کردن درباره آن متوجه می شویم حسابداری را می توان فلب یک مجموعه ، شرکت و یا حتی یک موسسه نامید.

می پرسید چرا حسابداری قلب یک مجموعه نامیده می شود؟

به خاطر اینکه اهمیت حسابداری و حسابدار در ماهیت کارش نهفته است ، وظیفه حسابدار تهیه گزارش از مواردی حسابداری می باشد که در مجموعه اتفاق می افتد در گزارشی که حسابدار به مدیر عامل شرکت و مدیران خود ارائه می نماید ، مدیران از وضعیت مالی شرکت اطلاع پیدا می کنند و می توانند سیاست و راهبرد شرکت را طوری تعیین نمایند که شرکت هزینه های سربار را کاهش داده و به سود و  درآمد بیشتری دست پیدا کند از این رو اگر شخص حسابدار بدرستی آموزش ندیده باشد و نقصی در کارش وجود داشته باشد با دادن گزارش نادرست باعث گمراهی و ضرر ناخواسته شرکت می شود ، آموزش حسابدارای در کاهش خطاهای حسابداران بسیار اهمیت دارد.

 

دیدگاه خود را بنویسید