یادگیری حسابداری پیمانکاری

یادگیری حسابداری پیمانکاری

2019-09-24T13:57:38+03:30

یادگیری حسابداری پیمانکاری

یادگیری حسابداری پیمانکاری

آیا حسابداری شرکتهای پیمانکاری پیچیده است؟

 

پاسخ:هر علمی را که انسان نداند پیچیده است ولی در صورتی که علم به موضوع پیدا کند همه علوم ساده هستند.

بخشی از آموزش حسابداری پیمانکاری در قسمت ذیل شرح داده شد :

 

تعریف شرکت های پیمانکاری

شرکتهایی که برای کارفرما کار می کنند نحوه عملکرد آنها به این شکل است که پروژه ای را در مناقصه شرکت می کنند اگر در مناقصه برنده شدند این پروژه را به آنها می سپارند .

انواع شرکت های پیمانکاری در آموزش حسابداری پیمانکاری  :

پیمانکاری که در بحث طرح های عمرانی فعال هستند مثل ساخت و ساز و ابنیه ، سدسازی ، راه سازی  و ….

ثبت شدن این شرکت ها هم براساس موافقت اداره ثبت شرکت ها براساس تعاریفی که برای  شرکت های عمرانی  دارند که باید چه مشخصاتی را داشته باشند که بتوانند مجوز پیمانکاری را بگیرند که براساس رتبه بندی که از طرف سازمان مدیریت به آنها داده می شود اینها را نسبت به سایرین رتبه بندی می کنند و کارفرما براساس حساسیت کارشان  از رتبه های مختلف استفاده می کنند.

پیمانکاری خدماتی :

صرفا در بحث خدمات فعال هستند یعنی خدماتی مثل خدمات نیروی انسانی

مثلا شرکت های بزرگ نیروی انسانی می خواهند این شرکت ها وارد مناقصه می شوند شرکتی که برنده می شود قرار است تعداد نفراتی  که شرکت کارفرما نیاز دارد را تامین کند

شرکت های پیمانکاری تولیدی : این شرکت ها براساس نیاز کافرما اقدام به تولید کالا می کنند .

بنابراین شرکت های خدماتی ، بازرگانی و تولیدی به نوعی می توانند شرکت پیمانکاری هم باشند .

 

انواع قرارداد پیمانکاری در آموزش حسابداری پیمانکاری

  • قرارداد مقطوع

  • قرارداد امانی

  • قرارداد دستمزد و مواد

تعاریف ۳ قرارداد بالا در آموزش حسابداری پیمانکاری به شرح ذیل می باشد .

قرارداد مقطوع : قطعاً و بطور مقطوع مشخص می شود که مبلغ قرارداد چقدر است.

قرارداد امانی : قراردادی که به پیمانکار سپرده می شود .

قرارداد دستمزد و مواد : براساس دستمزد و مواد مبلغ مشخص می شود .

دیدگاه خود را بنویسید