کیفیت آموزش حسابداری ویژه بازار کار

کیفیت آموزش حسابداری ویژه بازار کار

2018-06-13T16:38:28+04:30

کیفیت آموزش حسابداری ویژه بازار کار

کیفیت آموزش حسابداری ویژه بازار کار

برای هر نوع آموزش باید به کیفیت و بازده آن توجه نمود.در آموزش کیفیت بسیار مهم

تر از کمیت میباشد.تعدد دوره ها و زمان های طولانی برای آموزش هر دوره لزوما سبب

بالا بودن کیفیت آن بشمار نمیرود.

در این مقاله سعی بر این است کیفیت آموزش حسابداری ویژه بازار کار و شرایط آن مورد

بحث و بررسی قرارگیرد.

۱-سیلابس دوره حسابداری ویژه بازار کار

سیلابس هر دوره یکی از شاخصه های مهم در کیفیت آموزش بشمار میرود.از این رو

سیلابس آموزش حسابداری ویژه بازار کار میبایست به فراخور نیاز بازار کار طراحی و اجرا گردد.

چنانچه سیلابس طراحی شده با نیاز بازار تطابق نداشته باشد کیفیت آموزش حسابداری

ویژه بازار کار هم با کاستی روبرو خواهد بود بنابراین طراح سیلابس اینگونه دوره های

حسابداری ،میباست اشراف کافی و کامل به نیاز بازار کار داشته و براساس آن نسبت به

طراحی دوره اقدام نماید.

طراحی سلیقه ای سیلابس دوره مورد نظر سبب پایین آمدن کیفیت میگردد.

۲-مدرس حسابداری ویژه بازار کار

دومین شاخصه مهم در کیفیت و بازخورد هر نوع آموزش ،مدرس آن میباشد.همانطور که

در مقلالات پیشین در این خصوص اشاره شد،مدرس اینگونه دوره ها نیز بایستی ضمن

تسلط کامل بر نیاز بازار کار توانایی انتقال مطالب سیلابس دوره را داشته باشد.

لزوما مدرس حسابداری کاربردی بایستی چندین سال سابقه کار عملی را داشته

باشد و بعنوان یک مربی کارکشته در اختیار کارآموز قرارگیرد.استفاده از افرادی که صرفا

تحصیلات در این رشته را داشته و هیچگونه تحربه عملی در شرکتها را ندارند سبب افت شدید کیفیت آموزش حسابداری ویژه بازار کار میشود.

که در این بین همیشه مدیران مالی برای تدریس کارگاه حسابداری ویژه اشتغال مقدم تر هستند.زیرا مدیران مالی از جایگاه حسابداری،به درجه بالاتری ارتقاء یافته و دارای تجربه بسیار بالاتر در امر اجرای حسابداری میباشند.

۳- تامین ملزومات مورد نیاز آموزش حسابداری کاربردی

سومین شاخصه  مهم در بالابردن کیفیت آموزشی،تامین ملزومات آن آموزش میباشد.بعنوان مثال در آموزش رانندگی ،حتما باید خورویی برای کارآموز فراهم شده تا ایشان آموخته های خود را با خودروهای مذکور تمرین نماید.

در آموزش حسابداری کاربردی هم باید ملزومات آن نظیر اسناد ،دفاتر حسابداری،نرم افزارهای حسابداری،اینترنت جهت آموزش کارآموزان با نرم افزار های دولتی نظیر بیمه و مالیات و…..در اختیار کارآموز قرارگیرد تا با کار عملی ،بصورت ملموس آموزش ببیند.صرفا نشان دادن نوع کار هریک از ملزومات کافی نیست.

اگر موسسه ای صرفا به آموزش دیداری اکتفا نماید کیفیت آموزش حسابداری ویژه بازار کار پایین خواهد بود و کارآموز اعتماد به نفس لازم برای ورود به بازار کار را پیدا نخواهد کرد.

دیدگاه خود را بنویسید