با ما تماس بگیرید | 88390282-021|info@bestaccir.com

کد فعالسازی

/کد فعالسازی
کد فعالسازی2018-05-07T19:52:18+00:00

لطفا قبل از دریافت کد فعالسازی به موارد زیر توجه فرمایید:

۱-رمز در اختیار شما بابت راه اندازی ۳ لوح میباشد.بنابراین در نگهداری آن کوشا باشید.

۲-در صورت تعویض ویندوز و کامپیوتر رمز شما سوخت میشود.لطفا قبل از اقدام در موارد فوق با واحد آموزش هماهنگ فرمایید.

۳-بابت ۳لوح دوم رمز دیگری به شما ارائه میشود.لطفا در موعد مقرر آنرا از واحد آموزش دریافت نمایید.

۴-هنگام راه اندازی و دریافت رمز سیستم شما باید به اینترنت متصل باشد.

۵-برای راه اندازی، لوح فشرده از فیلم آموزشی زیر استفاده فرمایید.

۸-فعالسازی برای هر لوح فقط یکبار انجام میشود وپس از فعالسازی ، لوح مربوطه در هر زمانی با همان کامپیوتر و ویندوز قابل استفاده خواهد بود.

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”green” size=”small” icon=”none” text=”دریافت کد فعالسازی” relationship=”dofollow” url=”http://cd-dvd-lock.ir/form2.php”]