کتاب آموزش حسابداری مقدماتی

کتاب آموزش حسابداری مقدماتی

2018-06-09T02:46:39+04:30

کتاب آموزش حسابداری مقدماتی

کتاب آموزش حسابداری مقدماتی

کتاب آموزش حسابداری مقدماتی به روش کاربردی (حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی)

در این اثر، ابتدا مولف اطلاعاتی درباره مفاهیم اساسی، مبانی، عناصر بنیادی و اصول حسابداری به دست می‌دهد، سپس مباحث ذیل را مطرح می‌سازد : دفاتر كل و معین، تراز آزمایشی، اصلاح و تعدیل حساب‌ها، كار برگ و تهیه صورت‌های مالی، بستن حساب‌های موقت و تراز آزمایشی، اختتامی و حسابداری خرید و فروش كالا در موسسات بازرگانی، هر فصل با مسائل و تمرینات متعددی همراه استکتاب آموزش حسابداری مقدماتی
خلاصه فهرست این کتاب:
تعریف حسابداری و هدفهای عمده حسابداری
طیقه بندی موسسات حسابداری در ایران
اصول و مفرضات حسابداری
روش بدهکار و بستانکار کردن حسابها
روشهای مانده گیری حسابها
تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی
ثبت حسابداری در دفاتر قانونی
چرخه حسابداری شرکتهای خدماتی
تراز آزمایشی ،اصلاحات تراز آزمایشی
بستن حسابها دایم و موقت
حسابداری شرکتهای بازرگانی
حسابداری مطالبات (حسابها و اسناد دریافتنی)
موجودی کالا و روش ارزیابی آن

پدیدآورندگان : نویسنده: عارف باباپور , نویسنده: شهرام بندپی
موضوع : حسابداری
ناشر : دادار
محل نشر : تهران
قطع : رحلی
نوع کتاب : تالیف
زبان اصلی : فارسی
قیمت : ۶۰۰۰۰
نوع جلد : شومیز
قطع : رحلی
تیراژ : ۲۰۰۰
تعداد صفحات : ۳۵۲
تاریخ نشر : ۱۳۸۷/۴/۳
رده دیویی : ۰۶۵۰۷
شابک : ۹۶۴-۸۰۹۷-۶۹-۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتی.

آموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتیآموزش حسابداری مقدماتی.

دیدگاه خود را بنویسید