کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

2018-06-08T17:43:56+04:30

کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

براساس استاندارد با كد بين المللي سازمان آموزش فني و حرفه اي

كساني كه در رشته حسابداري و مالي مشغول به تحصيل مي باشند و اطلاعات حسابداري را فرا مي گيرند، يكي از انواع هزينه هايي كه با آن آشنا مي شوند، هزينه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابدار، ثبت، اين هزينه را در دفاتر روزنامه و كل فرا خواهند گرفت ولي بايد توجه داشت بحث هزينه حقوق و دستمزد داراي مطالب زيادي مي باشد كه هر فرد حسابدار يا كسي كه در واحد حقوق و دستمزد سازمان با موسسه اي كار مي كند نياز به داشتن دانش تخصصي در اين زمينه خواهد بود.

هدف کلی این کتاب:داشتن توانایی محاسبه حقوق و دستمزدو تنظیم گزارشهایلازم با توجه به اصول و مفهیم حسابداری ،قوانین جاری و اطلاعات فردی کارکنان است.

مختصری از محتویات کتاب بشرح زیر است:

اصول و مفاهیم مرتبط حسابداری مرتبط با حقوق و دستمزد

کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد

آشنایی با قانون کار و روابط کارگر با کارفرما

آشنایی با قوانین تامین اجتماعی

لیست حقوق و دستمزد و تنظیم آن

توانایی بکارگیری رایانه در محاسبات

محاسبه حقوق و دستمزد در واحدهای تولیدی

ضمائم پیوست

این کتاب در ۶فصل تنظیم و پس از پایان هرفصل پرسش های ۴گزینه ای ارایه شده است.

مشخصات کتاب:

مولف :کاظم جلیلی

موضوع : حسابدارحقوق و دستمزد

ناشر : بخشایش

نوع کتاب : تالیف

اندازه كتاب: وزیری

زبان اصلی : فارسی

قیمت : ۵۵۰۰۰

تیراژ : ۲۵۰۰
نوبت چاپ:چهارم
تعداد صفحات : ۱۶۰
تاریخ نشر : ۱۳۹۱


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.ر.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.

دیدگاه خود را بنویسید