با ما تماس بگیرید | 88390282-021|info@bestaccir.com

کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

//کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

۱۳۹۷/۳/۱۸ ۱۷:۴۳:۵۶بدون دیدگاه

کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

کتاب آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

براساس استاندارد با کد بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

کسانی که در رشته حسابداری و مالی مشغول به تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند، یکی از انواع هزینه هایی که با آن آشنا می شوند، هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابدار، ثبت، این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت ولی باید توجه داشت بحث هزینه حقوق و دستمزد دارای مطالب زیادی می باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در واحد حقوق و دستمزد سازمان با موسسه ای کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود.

هدف کلی این کتاب:داشتن توانایی محاسبه حقوق و دستمزدو تنظیم گزارشهایلازم با توجه به اصول و مفهیم حسابداری ،قوانین جاری و اطلاعات فردی کارکنان است.

مختصری از محتویات کتاب بشرح زیر است:

اصول و مفاهیم مرتبط حسابداری مرتبط با حقوق و دستمزد

کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد

آشنایی با قانون کار و روابط کارگر با کارفرما

آشنایی با قوانین تامین اجتماعی

لیست حقوق و دستمزد و تنظیم آن

توانایی بکارگیری رایانه در محاسبات

محاسبه حقوق و دستمزد در واحدهای تولیدی

ضمائم پیوست

این کتاب در ۶فصل تنظیم و پس از پایان هرفصل پرسش های ۴گزینه ای ارایه شده است.

مشخصات کتاب:

مولف :کاظم جلیلی

موضوع : حسابدارحقوق و دستمزد

ناشر : بخشایش

نوع کتاب : تالیف

اندازه کتاب: وزیری

زبان اصلی : فارسی

قیمت : ۵۵۰۰۰

تیراژ : ۲۵۰۰
نوبت چاپ:چهارم
تعداد صفحات : ۱۶۰
تاریخ نشر : ۱۳۹۱


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.ر.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.آموزش حسابداری حقوق و دستمزد.