کار آموز حسابداری

کار آموز حسابداری

2017-11-14T14:54:42+03:30

کار آموز حسابداری:

کار آموز حسابداری

آنچه برای یادگیری در هر کاری لازم است کارآموزی می باشد،کارآموزی ، یعنی انتقال مهارت از استاد به شاگرد در یک زمان مشخص . از قدیم الایام این مسئله مرسوم بوده که برای ورود به هر کاری باید خاک آن کار را بخوریم منظور از خاک خوردن در هر کاری یعنی انجام کارهای سخت در قبال حداقل دستمزد یا حقی به صورت رایگان، کار حسابداری هم از این قاعده مستثنا نیست.یعنی افراد مبتدی که می خواهند وارد بازار کار حسابداری شوند، لا جرم بایستی دوره کارآموزی حسابداری را سپری کنند. کارآموز حسابداری در تهران یا هر شهر دیگری بایستی نسبت به محل کار آموزی تحقیق به عمل آورد و اطمینان حاصل نماید که کارآموزی در آن مکان دارای بازخورد مطلوب است .چون گاها شنیده می شود که کار آموز حسابداری رایگان جذب مرکز شده که در آنجا هیچ علم حسابداری نیاموخته و زمان را سپری نموده است که این اتلاف وقت هم هزینه و هم انرژی کارآموز را می بلعد.کارآموز حسابداری در قبل از ورود به محل کارآموزی بایستی این نکات را در نظر قرار دهد.

۱-محل کارآموزی دارای یک حسابدار ارشد و مدیر مالی باشد.

۲-انتقال اطلاعات و تجربه از طرف مسئولین به کارآموز وجود داشته باشد.

۳-ورود و انجام حسابداری شرکتها به صورت واقعی و عملی

۴-بهره مند شدن از گواهی کارآموزی به طور واقعی از طرف کار کارفرما

۵-محیط کارآموزی آرام و بدون استرس باشد.

۶-درک کارآموز به عنوان کارجوی مبتدی و عدم سختگیری در رابطه با کار ایشان

۷-انعطاف لازم از طرف مسئولین هنگام تخلفات ناخواسته کارآموز

۸-آزادی عمل کارآموز در انجام امور مالی

۹-استفاده از نظریات کارآموز جهت پیشرفت امور مالی و حسابداری

۱۰-کارآموز حسابداری احساس حسابدار بودن را داشته باشد(در محل کار)

۱۱-پس از مدت کارآموزی حسابدار کارآموز در سطح یک حسابدار با سابقه بتواند کار کند.

۱۲-امکان آموزش دیسیپلین شرکت برای کارآموز مبتدی

۱۳-یادگیری قوانین و مقررات داخلی شرکت

۱۴-امکان پرسش و پاسخ حسابداری بین کارآموز و کارفرما

۱۵-پیشرفت روزمره کارآموز بنا به گزارشات روزانه

 

دیدگاه خود را بنویسید