کارگاه آموزش حسابداری پیمانکاری

کارگاه آموزش حسابداری پیمانکاری

2019-06-16T12:38:07+03:30

کارگاه آموزش حسابداری پیمانکاری

کارگاه آموزش حسابداری پیمانکاری

محتوای کارگاه آموزش حسابداری پیمانکاری:

اﺻﻮﻝ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﻤﺎﻥ و شرکتهای پیمانکاری

روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

ثبتهای پیمانکاری- ثبتها در دفاتر پیمانکار

ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭی

شناسائی درآمد فروش در شركتهای ساختمانی

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

ثبت کسورات بیمه و حسن انجام کار

حسابداری مالیاتی شرکت های پیمانکاری

محاسبه مالیات پیمانکاران

ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭ

ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭی ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎﺭ (ﺩﻓﺎﺗﺮﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭ)

ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭی ﺩﺭﺩﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎﺭ

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺪﺣﺴﺎﺑﻬﺎﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی

مخاطبین: حسابداران ، مدیران مالی ،فارغ التحصیلان حسابداری،مدیران شرکت ها و کلیه علاقه مندان به حسابداری

تسهیلات این دوره:

زیر نظر مستقیم مدیر مالی مجرب(استادبهروزی)

انجام پروژه های واقعی شرکتهای مختلف

ارائه فیلم آموزشی جلسات به کارآموزان

ارائه سابقه کارآموزی از طرف شرکت

تکنیک های موفقیت در مصاحبه شغلی

انتقال تجربه مدیر مالی حین دوره

تضمین یادگیری بصورت۱۰۰%

انجام case study

شماره تلفن واحد مشاوره و ثبت نام: ۸۸۳۹۰۲۸۲-۰۲۱

دیدگاه خود را بنویسید