چگونه مدیر مالی شویم

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » چگونه مدیر مالی شویم

چگونه مدیر مالی شویم

چگونه مدیر مالی شویم؟

چگونه مدیر مالی شویم

برای رسیدن به سطح مدیریت مالی، ابتدا بایستی سطوح پایین

تر را تجربه نمود. یعنی سطوح مختلف حسابداری با نگاهی بر زندگی

نامه مدیران موفق، سطوح زیر دست را قبلا لمس کرده اند. یعنی

یک مدیر کارخانه موفق، قبلا خود کارگری موفق بوده است. در رابطه

با این که چگونه مدیر مالی شویم هم پاسخ مشخص است. ابتدا بایستی

یک حسابدار بوده باشیم ، چرا که درک کارمند زیر دست توسط یک

مدیر از ارکان موفقیت در مدیریت است. کسانی که در زمینه ای فعال

باشند ، سپس به مدیریت در آن زمینه انتخاب شوند ، قطعا موفق تر

از افرادی هستند که در زمینه کاری خود قبلا در سطح پایین کار نکرده

و حالا مدیریت آن را عهده دار می شوند.

بنابراین در پاسخ به این که چگونه مدیر مالی شویم باید گفت که

بهترین حالت،ابتدا انجام امور حسابداری در شرکت های تولیدی ،

خدماتی ، بازرگانی و پیمانکاری و سپس ریاست در این حوزه می باشد.

علاوه بر موارد فوق ، آموزش مدیریت مالی و نکات مورد استفاده

مدیر مالی است که در مجالی دیگر به آن می پردازیم.

در مورد این که چگونه مدیر مالی موفقی شویم ، پاسخ این است

که علاوه بر رعایت موارد فوق، در حوزه فعالیت شرکت اطلاعات

بالایی کسب نموده که به مدیریت شرکت در زمینه پیشرفت در آن

نوع فعالیت کمک نماییم.

سوال دیگری که مطرح می شود این است که چگونه مدیر مالی

خوبی باشیم ؟ منظور از خوب بودن یعنی درک افراد زیر دست

و ارتباط صمیمانه با ایشان که این مورد هم علاوه بر موارد تخصص

، نیازمند به داشتن روابط اضافی و هنر برقراری ارتباط بین افراد

زیر دست است که با مطالعات روانشناسی می توان به این مهم

دست پیدا کرد. برخلاف بعضی از مدیران که موفقیت در حوزه کاری خود را کناره گیری از زیردستان و ارتباط خشک و بی روح و گاها خصمانه با زیردستان خود می دانند.

جان کلام این که برای موفقیت در رسیدن به حوزه مدیریت مالی لازم است :

۱٫ حسابداری را در حوزه های مختلف تجربه کنیم.

۲٫ دانش مدیریت مالی را کسب کنیم.

۳٫ ارتباطات بین انسانی را بدانیم.