چگونه بدون سابقه کار حسابداری وارد این حرفه شویم؟

اولین چیز برای اینکه ما وارد کاری شویم این است که ما تجربه آن را داشته باشیم. تخصص آن را داشته باشیم .مهارت آن را هم نیز داشته باشیم. وقتی من مهارت را دارم باید به این موضوع اعتقاد پیدا کنم که من می توانم کار حسابداری را انجام دهم .حسابداری جز این موارد نیست و از شما چیز دیگری نمی خواهند. شما هم مهارت و هم تخصص دارید. آیا باید منتظر این باشیم که کسی اعلام کند که حسابدار بی تجربه مبتدی و با مدرک غیر مرتبط می خواهم؟ آیا کسی این گونه آگهی میدهد؟ خیر. قاعدتاً آگهی ها به این صورت خواهد بود و کسابقه کار در آن درج میشود. کارفرما چاره‌ای جز این ندارد می‌نویسد که حسابدار با سابقه نیاز دارد ولی اگر نوشت آیا ما نباید مراجعه کنیم؟ اصلاً اشتباه است اگر شما مراجعه نکنید چون آگهی‌ها غیر از این نیست همه می نویسند مجرد با سابقه با فلان قدر سابقه. کارفرما می نویسد چون فکر می کند اگر کسی این تعداد سال سابقه داشته باشد میتواند کار را انجام دهد ولی مکرر گفته ایم و شاید دیده باشید که سوابق طولانی اما مهارت ندارند. ۱۵ سال سابقه دارند ولی در یک شاخه حسابداری کار انجام میدهند و فقط مثلاً حقوق و دستمزد کار کرده است. ۲۰ سال سابقه دارند و فقط در دایره خزانه و دریافت و پرداخت کار کرده اند. خب این مهارت نیست و بیست سال از عمر شخص رفته است. شما وقتی مهارت و تخصص دارید باید این مورد را به کارفرما القا کنید و سابقه مثلا ۵ سال ۱۰ سال و بقیه را فاکتور بگیرید. وقتی برای مصاحبه کردن تشریف بردید آنجا اطلاعاتی از شما میخواهند و سوالاتی از شما خواهد شد. ضمن اینکه یک سری مواردی که رزومه چطور بنویسید و حضور شما به چه شکل باشد و…. آنها را رعایت کردید. شما انجا می روید و کارفرما به شما می‌گوید که شما کجا کار کردید ؟شما فقط کارآموزی انجام داده‌اید اما کسی اگر سابقه داشت آن را هم ذکر می‌کند و باید گفته شود که من به حسابداری کاملاً مسلط هستم. لحظه به لحظه باید به کارفرما اطمینان دهیم برای چه چیزی از ما سوال می کند برای اینکه مطمئن شود آیا می توانیم این کار را انجام دهیم یا خیر ؟ ما باید حواسمان جمع باشد که هر سوالی که می پرسد می خواهد به یک اطمینانی برسد و ما باید به طور مکرر به او اطمینان بدهیم مثلاً سوال می پرسند که آیا به تحریر دفاتر قانونی آشنایی دارید باید بگوید بله یا سوال می پرسند که آیا با نرم افزار x آشنایی دارید؟ شما اصلا نرم‌افزار را ندیده اید و با آن آشنایی ندارید اگر در مصاحبه شما بگویید نه آن مصاحبه را تمام شده بدانید یعنی به ضرر شماست کاملاً و کلمه نه را اصلا در مصاحبه کاری نباید ذکر کنید . در مصاحبه دروغ نباید گفته شود بلکه باید بدانید که هدف کارفرما از سوال چیست و شما او را به هدف خود برسانید. سوال می شود آیا با نرم افزار کار کرده اید ؟ باید بگوید نرم‌افزارها کلاً به یک شکل هستند و من به نرم افزارها کاملاً مسلط هستنم حالا اینکه برند ان چه چیزی باشد تفاوتی ندارد. شما به من ۲۰ دقیقه فرصت دهید با نرم افزار کار می کنم و گزارشی را که میخواهید در اختیار شما قرار می دهم. مکرر باید به کارفرما اطمینان دهید و بگویید که با این نرم افزار کار نکرده ام اما به حسابداری با نرم افزارها مسلط هستم. سوال می‌پرسند که شما چند سال سابقه کاری دارید؟ اگر دارید که میگوید اما اگر ندارید می‌گوید که سابقه دلیلی بر بر مهارت نیست .شما به دنبال این هستید که کارتان را به درستی انجام دهند و من این اطمینان را به شما می دهم که کار شما را بدون نقص انجام دهم. شما اگر نتوانید به خودتان اطمینان دهید هیچ وقت به فرد دیگری نیز نمی توانید اطمینان دهید .به فرض مثال افرادی که می‌گویند ما به دنبال کار کمک حسابداری هستیم این افراد به کار خود مطمئن نیستند و میخواهند فقط کسی بالای سر آنها باشد و کارهایی را دیکته کنند و آنها را انجام دهد .چون شما اگر نتوانید اطمینان بخشی به کارفرما دهید هیچ وقت نمی توانید موفق شوید. یک سری افراد می آیند و آگهی به این صورت می‌دهند که از کلمات مبتدی، حتی، تعدادی استفاده می کنند .اگر کسی قرار است کسی را به خدمت بگیرد از کلمه حتی استفاده نمی کند کارفرما می خواهد پول پرداخت کند و نباید انعطاف داشته باشد و این آگهی ها همگی تبلیغ اشتباه است بنابراین کلمات این شکلی آموزشگاهی هستند نه کسی که نیرو برای کار می خواهد.او میخواهد از یک فرد استفاده کند و نه تنها این موارد را اعلام نمی‌کند بلکه شرایط هم می گذارد. جنسیت، مدرک، سابقه، محل سکونت و موارد دیگر را اعمال می‌کند. چون میخواهد حقوق پرداخت کند. کلمه تعداد برای آگهی ها کلمه ی مناسبی نیست. شرکتی که تعدادی حسابدار بخواهد جدولی را تهیه می‌کند و مواردی را که نیاز دارد اعلام میکند. حسابدار انبار ،حسابدار خزانه، کارشناس حسابداری و غیره  اگر می خواهد به طور دقیق اعلام میکند.