پیدا کردن سوابق قبلی در سند حسابداری

پیدا کردن سوابق قبلی در سند حسابداری

2018-04-27T20:04:33+04:30

پیدا کردن سوابق قبلی در سند حسابداری

پیدا کردن سوابق قبلی در سند حسابداری

چطور سوابق قبلی در سند حسابداری را جستجو کنیم؟؟

کارمند با عنوان حسابدار این وظیفه را دارد که برای هر سوالی که از ایشان مطرح می شود

، گزارشی اعلام کند. اگر سندی را جستجو می کنند: در سیستم گزارشات ثبت میشود،

باید کارفرما نوع سند را مشخص کنند، اگر سند حسابداری است باید در قسمت فهرست

اسناد حسابداری جستجو شود، اکر فاکتور چند ماه پیش است باید در قسمت  خرید و فروش

و در قسمت فاکتورها، فروش را جستجو کرد، اگر فاکتور فروش مربوط به امین لوازم که

فلان کالا است باید در قسمت خرید و فروش و در قسمت فیلتر شخص و زمان و کالا را جستجو

میکنیم، اگر چک است در قسمت چک و بانک و جستجو می کنیم و اگر چک دریافتی را میخواهد

باید در قسمت فیلتر جستجو می کنیم، اگر گردش کالا است در قسمت انبار، ورود و خروج و

مانده را جستجو میکنیم ، به طور خلاصه گزارشی که بابت آن کارفرما از حسابدار گزارش می

خواهد باید اول حسابدار کالای مورد نظر را درک و سپس از قسمت گزارشات به جستجو اقدام

کند.

اگر سندی اشتباه ثبت شده باشد و پس از آن تعداد سند زیادی ثبت شده باشد، چگونه باید سند

مورد نظر را یافت؟؟؟

پیدا کردن سوابق قبلی در سند حسابداری-پیدا کردن سوابق قبلی در سند حسابداری

ابتدا از قسمت جستجوی سیستم یک معلول را وارد میکنیم و علت را مشخص میکند.

میتوان یک رقم اشتباه را که داخل فاکتور بوده، در قسمت جستجو وارد و سیستم تمامی

اسنادی را که این رقم را داراست نشان میدهد وبه راحتی اصلاح می شود و یا اینکه یک

رقم هزینه را جستجو میکنید، در قسمت گزارشات حساب هزینه ها و در قسمت جستجو عدد

را جستجو کرد.

پیدا کردن سوابق قبلی در سند حسابداری-پیدا کردن سوابق قبلی در سند حسابداری

صورت حساب سرمایه  یک  صورت حساب است که خیلی ساده یک موجودی اولیه،

یک واریز سهامداران و یک برداشت سهامداران که مانده را مشخص می کند و این صورت

حساب در دفاتر و صورت های مالی معنایی ندارد و سرمایه یک شرکت در زمان تأسیس

یک رقمی آمده و به سادگی قابل تغییر نیست و دفتر رد می شود، شرکاء هر پولی که

آورده می شود، بستانکار و هر پولی که برداشت می شود، بدهکار و چیزی به نام صورت

حساب سرمایه نداریم و از زمانی که شرکت تأسیس شد، ورود و خروج شرکاء اصلا سرمایه

نیست و مثل یک طلاق بدهی شخص ثالث با آن برخورد می شود و اگر شرکت تصمیم به

افزایش سرمایه دارد باید پروسه ثبت شرکت اتفاق بیافتد، یعنی ابتدا صورت جلسه بشود

بین شرکاء و بعد به تأیید ثبت شرکت ها برسد و بعد در روزنامه چاپ شود و بعد مشخص

شود سرمایه شرکت اضافه شده یا نه؟ صورت حساب سرمایه به این عنوان نداریم، یک

مورد داریم تحت عنوان صورت گردش وجوه نقد که از لحاظ آموزش دوره کامل و جداگانه

ای است و مبحث جداگانه ای است.

دیدگاه خود را بنویسید