پروژه مالی رشته حسابداری

پروژه مالی رشته حسابداری

2017-11-14T13:14:16+03:30

پروژه مالی رشته حسابداری

پروژه مالی رشته حسابداری

مجموعه حسابداران برتر برای شما کاربران گرامی ،پروژه مالی رشته حسابداری بصورت زیر تهیه و در سطح شرکتهای خدماتی بازرگانی ارائه نموده است:

کارگاه حسابداری حسابداران برتر

شرکت خدماتی و بازرگانی هاویلوکس تهران در زمینه خرید و فروش و نصب و راه اندازی لوازم خانگی فعالیت دارد و اطلاعات اولیه این شرکت به صورت زیر است:

شرکاء: آقای سمیعی، خانم مهرنوش (جاری شرکاء/سرفصل جدید)

لوازم خانگی مورد خرید و فروش: (معرفی کالا)

فروشنده

گروه اصلی

گ/فرعی

نام کالا

فی خرید

فی فروش

پارس شعله

اجاق گاز

۴شعله

مروارید

۵۰۰٫۰۰۰

۵۵۰٫۰۰۰

۵شعله

صدف

۶۰۰٫۰۰۰

۶۶۰٫۰۰۰

برودت پارسیان

یخچال

یخچال

ال جی

۹۰۰٫۰۰۰

۹۹۰٫۰۰۰

فریزر

سامسونگ

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

درآمد حاصل از نصب و راه اندازی هر عدد: ۲۰٫۰۰۰

(طرف حساب): خریداران لوازم خانگی

خریدار

درصد تخفیف

شرکت دنیای کالا

۳

شرکت امین لوازم

۲

فروشگاه سعادت

۱

مشتری متفرقه

……….

موجودی اول دوره:

بانک صادرات ولیعصر جاری ۱۹۰ (افتتاح حساب): ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

                                                 صندوق:  ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

حقوق ماهیانه پرسنل:

حسینی:   ۲۹۰۰۰۰۰

عزیزی:  ۲۷۰۰۰۰۰

سعیدی:   ۲۵۰۰۰۰۰

  پروژه مالی رشته حسابداری:شرح عملیات ۱ ماهه از ۰۱/۰۶/۹۵ الی ۳۰/۰۶/۹۵

سند

تاریخ

شرح عملیات

۱

۰۱/۰۶/۹۵

پرداخت ودیعه اجاره به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ از بانک

۲

۰۱/۰۶/۹۵

انتخاب حسینی به عنوان تنخواه گردان و پرداخت به ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ از بانک به عنوان تنخواه

۳

۰۱/۰۶/۹۵

واریز شرکاء؛ خانم مهرنوش به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ به صندوق طی رسید دریافت از صندوق

۴

۰۱/۰۶/۹۵

پرداخت ۲۰٫۰۰۰ بابت هزینه تعمیر فکس از تنخواه گردان آقای حسینی

۵

۰۲/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری:موجودی صندوق چقدر است؟

۶

۰۲/۰۶/۹۵

واریز شرکاء، آقای سمیعی به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ به بانک طی اعلامیه بانکی

۷

۰۳/۰۶/۹۵

خرید از پارس شعله ۱۵۰ عدد مروارید و ۱۶۰ عدد صدف و پرداخت ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ از صندوق

۸

۰۳/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: موجودی بانک چقدر است؟

۹

۰۳/۰۶/۹۵

پرداخت اجاره به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ از تنخواه گردان آقای حسینی

۱۰

۰۳/۰۶/۹۵

پرداخت وام به آقای حسینی به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ از بانک ۵ ماهه اولین سررسید اقساط همین ماه

۱۱

۰۳/۰۶/۹۵

خرید از برودت پارسیان تعداد ۱۲۰ عدد ال جی و ۱۲۰ عدد سامسونگ و پرداخت کلا نسیه

۱۲

۰۴/۰۶/۹۵

فروش به شرکت دنیا کالا تعداد ۵عدد مروارید و ۳عدد صدف و کل مبلغ دریافت چک به شماره ۱۲۵ و سررسید ۱ ماه بعد

۱۳

۰۴/۰۶/۹۵

فروش به شرکت امین لوازم تعداد ۷ عدد مروارید و ۲ عدد صدف به صورت نسیه

۱۴

۰۴/۰۶/۹۵

فروش به مشتری تعداد ۳عدد مروارید و خدمات نصب و راه اندازی آنها به صورت نقدی

۱۵

۰۴/۰۶/۹۵

برداشت شرکاء، آقای سمیعی به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ از صندوق

۱۶

۰۴/۰۶/۹۵

دریافت بیعانه از مشتری ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ واریز به صندوق

۱۷

۰۴/۰۶/۹۵

مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ واریز از بانک به صندوق طی رسید دریافت صندوق/اعلامیه بانکی

۱۸

۰۴/۰۶/۹۵

پرداخت مساعده به آقای عزیزی به مبلغ ۵۰٫۰۰۰ از صندوق کسر از حقوق همین ماه

۱۹

۰۴/۰۶/۹۵

پرداخت ۵۰٫۰۰۰ بابت هزینه قبض آب از صندوق

۲۰

۰۴/۰۶/۹۵

پرداخت ۱۵٫۰۰۰ بابت هزینه ایاب و ذهاب از تنخواه گردان آقای حسینی

۲۱

۰۵/۰۶/۹۵

فروش به فروشگاه سعادت تعداد ۱۰ عدد مروارید و۶ عدد صدف و دریافت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ نقدی

۲۲

۰۵/۰۶/۹۵

برگشت از خرید تعداد ۱ عدد صدف به شرکت پارس شعله به صورت نسیه

۲۳

۰۵/۰۶/۹۵

دریافت مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ از شرکت دنیا کالا و واریز به صندوق طی رسید دریافت صندوق

۲۴

۰۵/۰۶/۹۵

دریافت چک ۱۲۱۱ تجارت به مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ از امین لوازم سررسید ۵روز پس از دریافت

۲۵

۰۵/۰۶/۹۵

خرید ۱ دستگاه کپی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال و پرداخت نقدی از صندوق

۲۶

۰۵/۰۶/۹۵

فروش ۲ عدد فریزر به مشتری و دریافت مابقی طلب معامله پس از کسر دریافت ۰۴/۰۶/۹۵

۲۷

۰۵/۰۶/۹۵

پرداخت ۱۳٫۰۰۰ بابت هزینه قبض گاز از صندوق

۲۸

۰۶/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: پرینت حساب پارس شعله ارائه شود

۲۹

۰۶/۰۶/۹۵

برگشت از فروش تعداد ۱ عدد صدف از شرکت دنیا کالا به صورت نسیه

۳۰

۰۶/۰۶/۹۵

واریز شرکاء آقای سمیعی به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ به بانک طی اعلامیه بانکی

۳۱

۰۷/۰۶/۹۵

مبلغ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ واریز از صندوق به بانک / اعلامیه بانکی

۳۲

۰۷/۰۶/۹۵

فروش به شرکت امین لوازم تعداد ۶ عدد مروارید و ۹عدد ال جی و دریافت کل به صورت چک ۲ماهه به شماره ۱۷۱۹ بانک سپه

۳۳

۰۷/۰۶/۹۵

فروش به مشتری ۲ عدد سامسونگ و خدمات نصب و راه اندازی به طور نقد

۳۴

۰۷/۰۶/۹۵

برداشت شرکاء ، آقای سمیعی به مبلغ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ از بانک طی اعلامیه بانکی

۳۵

۰۷/۰۶/۹۵

پرداخت مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ به شرکت پارس شعله طی چک سررسید ۱۵/۰۶/۹۵

۳۶

۰۷/۰۶/۹۵

دریافت چک ۱۳۱۰ سپه به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ از شرکت دنیا کالا سررسید ۲ روز پس از دریافت

۳۷

۰۷/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری:تا این تاریخ تعداد کل فروش چقدر است؟

۳۸

۰۷/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری:تا این تاریخ تعداد کل خرید چقدر است؟

۳۹

۰۸/۰۶/۹۵

پرداخت مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ به شرکت پارس شعله از صندوق طی رسید پیوست

۴۰

۰۸/۰۶/۹۵

پرداخت مساعده به آقای عزیزی به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ از صندوق کسر از حقوق همین ماه

۴۱

۰۸/۰۶/۹۵

پرداخت ۲۰٫۰۰۰ بابت هزینه تعمیر کامپیوتر از صندوق

۴۲

۰۸/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری:تا این تاریخ موجودی کل اجاق گازها چه تعداد است؟

۴۳

۰۸/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری:تا این تاریخ موجودی کل ال جی چه تعداد است؟

۴۴

۰۸/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری:تا این تاریخ کل هزینه ها چقدر است؟

۴۵

۰۸/۰۶/۹۵

اصلاح سند ۲۷:مشخص شد بابت هزینه قبض گاز ۱۳۰۰ از صندوق طی رسید پرداخت صندوق بوده است.

۴۶

۰۹/۰۶/۹۵

خرید پارس شعله تعداد ۳۰عدد مروارید و ۲۰ عدد صدف و پرداخت ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ از صندوق

۴۷

۰۹/۰۶/۹۵

برگشت از فروش تعداد ۱ عدد سامسونگ و فروش ۱ عدد ال جی (تعویض) از مشتری مابه التفاوت نقد

۴۸

۰۹/۰۶/۹۵

واریز شرکاء، خانم مهرنوش به مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ به بانک طی اعلامیه بانکی

۴۹

۰۹/۰۶/۹۵

پرداخت ۱۲٫۰۰۰ بابت هزینه قند و چای از تنخواه گردان آقای حسینی

۵۰

۰۹/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری:تا این تاریخ تعداد فروش ال جی و سامسونگ چقدر است؟

۵۱

۰۹/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری:تا این تاریخ پرینت حساب برودت پارسیان ارائه شود

۵۲

۱۰/۰۶/۹۵

فروش به شرکت امین لوازم تعداد ۶ عدد سامسونگ و ۸ عدد ال جی و دریافت کل به صورت نقدی

۵۳

۱۰/۰۶/۹۵

فروش به دنیا کالا تعداد ۳ عدد مروارید و ۲عدد صدف و ۶ عدد ال جی دریافت ۲۰۰٫۰۰۰ نقدی

۵۴

۱۰/۰۶/۹۵

فروش به فروشگاه سعادت تعداد ۵ عدد سامسونگ و دریافت کامل نقدی

۵۵

۱۰/۰۶/۹۵

فروش به مشتری تعداد ۶ عدد صدف و خدمات نصب و راه اندازی آنها به طور نقدی

۵۶

۱۰/۰۶/۹۵

برداشت شرکاء، آقای سمیعی به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ از صندوق

۵۷

۱۰/۰۶/۹۵

پرداخت مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰به شرکت برودت پارسیان از بانک

۵۸

۱۰/۰۶/۹۵

پرداخت مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ به شرکت برودت پارسیان از صندوق طی رسید پیوست

۵۹

۱۰/۰۶/۹۵

پرداخت ۱۲٫۰۰۰بابت هزینه قبض موبایل شرکت از تنخواه گردان آقای حسینی

۶۰

۱۰/۰۶/۹۵

پرداخت ۸۰٫۰۰۰ بابت هزینه ملزومات اداری شرکت از تنخواه گردان آقای حسینی

۶۱

۱۰/۰۶/۹۵

پرداخت ۱۶٫۰۰۰ بابت هزینه قبض تلفن شرکت از تنخواه گردان آقای حسینی

۶۲

۱۰/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب امین لوازم ارائه شود

۶۳

۱۰/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب فروشگاه سعادت  ارائه شود

۶۴

۱۰/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب پارس شعله ارائه شود

۶۵

۱۰/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ تعداد فروش سامسونگ چقدر است؟

۶۶

۱۰/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت گردش(کاردکس) اجاق صدف ارائه شود

۶۷

۱۰/۰۶/۹۵

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ از بانک وام دریافت شد که این وام یکساله و بهره آن ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ میباشد (پرداخت اقساط از ماه آینده انجام می شود)

۶۸

۱۰/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت تراز آزمایشی ارائه شود

۶۹

۱۰/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ معین حساب حسینی از پرسنل ارائه شود

۷۰

۱۱/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ معین تنخواه گردان ارائه شود

۷۱

۱۱/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب برودت پارسیان ارائه شود

۷۲

۱۱/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب فروشگاه سعادت ارائه شود

۷۳

۱۱/۰۶/۹۵

پرداخت بیعانه به برودت پارسیان بابت ۵عدد فریزر سامسونگ با رنگ سفارشی به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۴

۱۱/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ کل هزینه ها چقدر است؟

۷۵

۱۱/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت موجودی انبار به تفکیک کالا ارائه شود

۷۶

۱۱/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب مشتری متفرقه ارائه شود

۷۷

۱۲/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ تعداد خرید اجاق گاز مروارید چقدر است؟

۷۸

۱۲/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ فروش اجاق گاز مروارید چقدر است؟

۷۹

۱۲/۰۶/۹۵

خرید از برودت پارسیان ۵ عدد فریزر سامسونگ با رنگ سفارشی (تسویه بیعانه)

۸۰

۱۲/۰۶/۹۵

واریز شرکاء، آقای سمیعی به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ به صندوق طی رسید دریافت صندوق

۸۱

۱۲/۰۶/۹۵

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ واریز از بانک به صندوق طی رسید دریافت صندوق / اعلامیه بانکی

۸۲

۱۲/۰۶/۹۵

دریافت مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ از فروشگاه سعادت به صورت حواله واریزی طی اعلامیه بانکی

۸۳

۱۲/۰۶/۹۵

دریافت مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ از شرکت امین لوازم به صورت حواله واریزی طی اعلامیه بانکی

۸۴

۱۲/۰۶/۹۵

پرداخت وام به آقای سعیدی به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ از بانک ۴ ماهه اولین سر رسید اقساط همین ماه

۸۵

۱۳/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب دنیا کالا ارائه شود

۸۶

۱۳/۰۶/۹۵

اصلاح سند ۶۰:مشخص شد پرداخت ۸٫۰۰۰ بابت هزینه ملزومات از تنخواه گردان بوده است.

۸۷

۱۳/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب امین لوازم ارائه شود

۸۸

۱۳/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب فروشگاه سعادت ارائه شود

۸۹

۱۳/۰۶/۹۵

برگشت از فروش تعداد ۱ عدد ال جی و فروش ۲عدد سامسونگ (تعویض) از امین لوازم ما به التفاوت نقد.

۹۰

۱۳/۰۶/۹۵

برداشت شرکاء، خانم مهرنوش ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ از بانک طی اعلامیه بانکی

۹۱

۱۴/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: موجودی صندوق چقدر است؟

۹۲

۱۵/۰۶/۹۵

خرید از پارس شعله تعداد ۱۰ عدد مروارید و ۱۰ عدد صدف و پرداخت کلا نسیه

۹۳

۱۵/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب پارس شعله ارائه شود

۹۴

۱۵/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت موجودی انبار به تفکیک کالا ارائه شود

۹۵

۱۵/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ تعداد کل فروش چقدر است؟

۹۶

۱۵/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ کل هزینه ها چقدر است؟

۹۷

۱۵/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب برودت پارسیان ارائه شود

۹۸

۱۵/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب امین لوازم ارائه شود

۹۹

۱۵/۰۶/۹۵

فروش به مشتری تعداد ۱ عدد سامسونگ و خدمات نصب و راه اندازی آنها به طور نقد

۱۰۰

۱۵/۰۶/۹۵

فروش به فروشگاه سعادت تعداد ۱۰ عدد سامسونگ و ۱۳ عدد ال جی و کلا نسیه

۱۰۱

۱۵/۰۶/۹۵

فروش به مشتری تعداد ۱ عدد مروارید و خدمات نصب و راه اندازی آنها به طور نقد

۱۰۲

۱۵/۰۶/۹۵

فروش به شرکت دنیا کالا تعداد ۱۳ عدد صدف و دریافت نیم چک ۲ روزه و نیم نقد

۱۰۳

۱۵/۰۶/۹۵

فروش به شرکت امین لوازم تعداد ۱۰ عدد مروارید و ۱۰ عدد صدف دریافت کل چک ۱ ماهه

۱۰۴

۱۵/۰۶/۹۵

برگشت از خرید تعداد ۲ عدد سامسونگ شرکت برودت پارسیان به صورت نسیه

۱۰۵

۱۵/۰۶/۹۵

واریز شرکاء؛ خانم مهرنوش به مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ به بانک طی اعلامیه بانکی

۱۰۶

۱۵/۰۶/۹۵

خرید ۱ عدد خودرو وانت به مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ به شماره شهربانی ۱۳۷ ب ۱۸ و پرداخت چک سررسید ۲۰/۰۶/۹۵

۱۰۷

۱۵/۰۶/۹۵

پرداخت ۱۰٫۰۰۰ بابت هزینه کارمزد بانکی از بانک

۱۰۸

۱۵/۰۶/۹۵

پرداخت ۱۲٫۰۰۰ بابت هزینه قبض برق از صندوق

۱۰۹

۱۶/۰۶/۹۵

پرداخت ۸٫۰۰۰ بابت هزینه غذایی از صندوق

۱۱۰

۱۶/۰۶/۹۵

پرداخت ۱۲٫۰۰۰ بابت هزینه بازاریابی از صندوق

۱۱۱

۱۶/۰۶/۹۵

فروش به مشتری تعداد ۱ عدد سامسونگ و خدمات نصب و راه اندازی آنها به طور نقد

۱۱۲

۱۶/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت گردش (کاردکس) ال جی ارائه شود

۱۱۳

۱۶/۰۶/۹۵

پرداخت مساعده به آقای حسینی به مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰ از صندوق کسر از حقوق همین ماه

۱۱۴

۱۷/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ تعداد برگشت از فروش به تفکیک کالا چقدر است؟

۱۱۵

۱۷/۰۶/۹۵

برگشت از فروش تعداد ۱ عدد مروارید از مشتری به طور نقد

۱۱۶

۱۷/۰۶/۹۵

مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ واریز از بانک به صندوق طی رسید دریافت صندوق/اعلامیه بانکی

۱۱۷

۱۷/۰۶/۹۵

پرداخت مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ به شرکت پارس شعله طی چک سررسید ۲۰/۰۶/۹۵

۱۱۸

۱۷/۰۶/۹۵

پرداخت ۱۰٫۰۰۰ بابت هزینه قند و چای از تنخواه گردان آقای حسینی

۱۱۹

۱۸/۰۶/۹۵

پرداخت ۵٫۰۰۰ بابت هزینه ملزومات اداری شرکت  از تنخواه گردان آقای حسینی

۱۲۰

۱۸/۰۶/۹۵

پرداخت ۱۰٫۰۰۰ بابت هزینه ایاب و ذهاب از صندوق طی رسید پرداخت از صندوق

۱۲۱

۱۸/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب مشتری متفرقه ارائه شود

۱۲۲

۱۸/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب فروشگاه سعادت ارائه شود

۱۲۳

۱۸/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ معین تنخواه گردان ارائه شود

۱۲۴

۱۸/۰۶/۹۵

خرید از برودت پارسیان تعداد ۴۰ عدد ال جی و پرداخت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ چک ۲ ماهه

۱۲۵

۱۸/۰۶/۹۵

فروش به مشتری تعداد ۲ عدد صدف و خدمات نصب و راه اندازی آنها به طور نقد

۱۲۶

۱۸/۰۶/۹۵

واریز شرکاء؛ خانم مهرنوش ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ به صندوق طی رسید پرداخت

۱۲۷

۱۸/۰۶/۹۵

دریافت مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ از شرکت امین لوازم و واریز از صندوق طی رسید پرداخت

۱۲۸

۱۹/۰۶/۹۵

دریافت چک ۱۶۱۳ سپه ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ از شرکت دنیا کالا سررسید ۵ روز پس از دریافت

۱۲۹

۱۹/۰۶/۹۵

پرداخت مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ به شرکت برودت پارسیان طی چک سررسید ۲۰/۰۶/۹۵

۱۳۰

۲۰/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت موجودی انبار به تفکیک کالا ارائه شود

۱۳۱

۲۰/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت خرید از برودت پارسیان ارائه شود

۱۳۲

۲۰/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ تعداد کل فروش به دنیا کالا چقدر است؟

۱۳۳

۲۰/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: موجودی بانک چقدر است؟

۱۳۴

۲۰/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب خانم مهرنوش ارائه شود

۱۳۵

۲۰/۰۶/۹۵

برگشت از فروش تعداد ۲ عدد سامسونگ به فروشگاه سعادت به صورت نسیه

۱۳۶

۲۰/۰۶/۹۵

برگشت از فروش تعداد ۲ عدد سامسونگ به فروشگاه سعادت به صورت نسیه

۱۳۷

۲۰/۰۶/۹۵

برگشت از خرید تعداد ۱ عدد ال جی به شرکت برودت پارسیان به صورت نسیه

۱۳۸

۲۰/۰۶/۹۵

دریافت چک ۱۹۰ تجارت به مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ از فروشگاه سعادت سررسید ۱ روز پس از دریافت

۱۳۹

۲۰/۰۶/۹۵

پرداخت وام به آقای عزیزی به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ از بانک دو ماهه اولین سررسید اقساط از ماه بعد

۱۴۰

۲۰/۰۶/۹۵

خرید ۲ عدد کامپیوتر و پرداخت نقدی از صندوق

۱۴۱

۲۱/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب دنیا کالا ارائه شود

۱۴۲

۲۱/۰۶/۹۵

خرید از پارس شعله تعداد ۱۰ عدد صدف و پرداخت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ صندوق و ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بانک

۱۴۳

۲۱/۰۶/۹۵

فروش به شرکت دنیا کالا تعداد ۱۳ عدد مرواریدو دریافت کامل به صورت چک تا سررسید ۲۵/۰۶/۹۵

۱۴۴

۲۱/۰۶/۹۵

فروش به شرکت دنیا کالا تعداد ۱ عدد سامسونگ و ۱ عدد ال جی و دریافت نقدی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۵

۲۱/۰۶/۹۵

واریز شرکت ؛ خانم مهرنوش به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ به صندوق طی رسید دریافت صندوق

۱۴۶

۲۱/۰۶/۹۵

پرداخت ۲۰۰٫۰۰۰ بابت هزینه پورسانت از صندوق

۱۴۷

۲۲/۰۶/۹۵

فروش به شرکت امین لوازم تعداد ۵ عدد مروارید و ۳ عدد ال جی و دریافت کل به صورت نقدی

۱۴۸

۲۲/۰۶/۹۵

فروش به مشتری تعداد ۱ عدد سامسونگ و خدمات نصب و راه اندازی آنها به طور نقدی

۱۴۹

۲۲/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: موجودی صندوق چقدر است؟

۱۵۰

۲۲/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب آقای سمیعی ارائه شود

۱۵۱

۲۲/۰۶/۹۵

برگشت از فروش تعداد ۲ عدد مروارید از مشتری به طور نسیه

۱۵۲

۲۲/۰۶/۹۵

دریافت مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ از شرکت امین لوازم و واریز  به صندوق طی رسید پرداخت

۱۵۳

۲۲/۰۶/۹۵

پرداخت پاداش به آقای حسینی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ از صندوق بابت مدیریت مناسب فروش

۱۵۴

۲۳/۰۶/۹۵

فروش به فروشگاه سعادت تعداد ۲ عدد مروارید ۳ عدد صدف ۲ عدد سامسونگ و ۲ عدد ال جی به صورت نسیه

۱۵۵

۲۳/۰۶/۹۵

فروش به شرکت امین لوازم تعداد ۲ عدد ال جی و ۲ عدد مروارید به صورت نسیه

۱۵۶

۲۳/۰۶/۹۵

واریز شرکاء؛ آقای سمیعی ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ به بانک طی اعلامیه بانکی

۱۵۷

۲۳/۰۶/۹۵

پرداخت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ بابت هزینه اجاره محل از بانک

۱۵۸

۲۳/۰۶/۹۵

برداشت ۱۰٫۰۰۰ بابت هزینه کارمزد بانکی از بانک

۱۵۹

۲۴/۰۶/۹۵

پرداخت ۲۰٫۰۰۰ بابت هزینه پیک از صندوق طی رسید پرداخت صندوق

۱۶۰

۲۴/۰۶/۹۵

پرداخت ۵٫۰۰۰ بابت هزینه غذایی از تنخواه گردان آقای حسینی

۱۶۱

۲۴/۰۶/۹۵

فروش به مشتری تعداد ۱ عدد مروارید و خدمات نصب و راه اندازی آنها به طور نقد

۱۶۲

۲۴/۰۶/۹۵

پرداخت پاداش به آقای سعیدی به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ از صندوق بابت مدیریت مناسب خدمات فروش

۱۶۳

۲۴/۰۶/۹۵

خرید از برودت پارسیان تعداد ۴۵ عدد سامسونگ و پرداخت ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ از صندوق طی رسید پرداخت صندوق

۱۶۴

۲۴/۰۶/۹۵

فروش به مشتری تعداد ۱ عدد مروارید و خدمات نصب و راه اندازی آنها به طور نقدی

۱۶۵

۲۴/۰۶/۹۵

پرداخت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ به شرکت پارس شعله

۱۶۶

۲۵/۰۶/۹۵

پرداخت ۱۰٫۰۰۰ بابت هزینه ملزومات اداری شرکت از تنخواه گردان آقای حسینی

۱۶۷

۲۵/۰۶/۹۵

پرداخت ۲۰٫۰۰۰ بابت هزینه غذایی از صندوق طی رسید پرداخت صندوق

۱۶۸

۲۵/۰۶/۹۵

فروش به شرکت امین لوازم تعداد ۲ عدد سامسونگ و ۳ عدد صدف به صورت نسیه

۱۶۹

۲۵/۰۶/۹۵

فروش به شرکت دنیا کالا تعداد ۴ ال جی به صورت نسیه

۱۷۰

۲۵/۰۶/۹۵

خرید میز و صندلی به مبلغ ۵۰٫۰۰۰ و پرداخت نقدی از صندوق

۱۷۱

۲۵/۰۶/۹۵

برگشت از خرید تعداد ۱ عدد صدف و ۲ عدد مروارید به شرکت پارس شعله به صورت نسیه

۱۷۲

۲۵/۰۶/۹۵

واریز شرکاء؛ خانم مهرنوش به مبلغ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ به صندوق طی رسید دریافت از صندوق

۱۷۳

۲۵/۰۶/۹۵

مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ واریز از صندوق به بانک / اعلامیه بانکی

۱۷۴

۲۵/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ تعداد برگشت از خرید به تفکیک کالا چقدر است؟

۱۷۵

۲۵/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: موجودی تنخواه گردان چقدر است؟

۱۷۶

۲۵/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت خانم مهرنوش ارائه شود

۱۷۷

۲۵/۰۶/۹۵

اصلاح فاکتور (سند)۱۶۸: مشخص شد فروش به امین لوازم ۳ عدد سامسونگ و ۳ عدد صدف بوده است.

۱۷۸

۲۵/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت حساب فروشگاه سعادت ارائه شود

۱۷۹

۲۵/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت چک های پرداختنی ارائه شود

۱۸۰

۲۶/۰۶/۹۵

برگشت از فروش تعداد ۱ عدد سامسونگ از مشتری به صورت نقد

۱۸۱

۲۶/۰۶/۹۵

پرداخت ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ به شرکت  برودت پارسیان طی چک نقدی

۱۸۲

۲۷/۰۶/۹۵

خرید از پارس شعله تعداد ۱۰ عدد مروارید و ۱۴ عدد صدف به صورت نسیه

۱۸۳

۲۸/۰۶/۹۵

فروش به مشتری تعداد ۲ عدد صدف و خدمات نصب و راه اندازی آنها به طور نقدی

۱۸۴

۲۸/۰۶/۹۵

فروش به فروشگاه سعادت  تعداد ۱۰ عدد مروارید و ۱۰ عدد ال جی به صورت نسیه

۱۸۵

۲۸/۰۶/۹۵

پرداخت مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ به شرکت پارس شعله طی چک سررسید ۳۱/۰۶/۹۵

۱۸۶

۲۸/۰۶/۹۵

پرداخت مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ به شرکت برودت پارسیان طی چک سررسید ۳۱/۰۶/۹۵

۱۸۷

۲۸/۰۶/۹۵

پرداخت ۲۰٫۰۰۰ بابت هزینه غذایی از صندوق طی رسید پرداخت صندوق

۱۸۸

۲۸/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ کل هزینه ها چقدر است؟

۱۸۹

۲۸/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ تعداد برگشت از فروش ال جی و سامسونگ چقدر است؟

۱۹۰

۲۹/۰۶/۹۵

برداشت شرکاء؛ خانم مهرنوش به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ از صندوق

۱۹۱

۲۹/۰۶/۹۵

پرداخت ۱۸٫۰۰۰ بابت هزینه ها آگهی (استخدام) در روزنامه از صندوق طی رسید پرداخت صندوق

۱۹۲

۳۰/۰۶/۹۵

دریافت چک ۱۷۱۶ سپه به مبلغ ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ از فروشگاه سعادت سررسید ۱۰ روز پس از دریافت

۱۹۳

۳۰/۰۶/۹۵

خرید ۱ عدد فکس به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ و پرداخت نقدی از صندوق

۱۹۴

۳۰/۰۶/۹۵

خرید از برودت پارسیان تعداد ۳۰ عدد ال جی و ۱۵ عدد سامسونگ و پرداخت چک ۱۷۱۶ سپه دریافتنی از سعادت

۱۹۵

۳۰/۰۶/۹۵

پرداخت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ بابت هزینه انبار از بانک

۱۹۶

۳۰/۰۶/۹۵

پرداخت بابت هزینه حقوق پرسنل پس از کسر وام و مساعده های دریافتی ایشان

۱۹۷

۳۰/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: موجودی بانک چقدر است؟

۱۹۸

۳۰/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ تعداد کل فروش به تفکیک خریداران چقدر است؟

۱۹۹

۳۰/۰۶/۹۵

اصلاح فاکنور (سند)۱۸۲:مشخص شد خرید از پارس شعله ۱۳ عدد مروارید و ۱۵ عدد صدف بوده است

۲۰۰

۳۰/۰۶/۹۵

گزارش خواستن مدیریت از حسابداری: تا این تاریخ پرینت چک های دریافتی ارائه شود

۲۰۱

۳۰/۰۶/۹۵

فروش به مشتری تعداد ۱ عدد مروارید و خدمات نصب و راه اندازی آنها به طور نقدی

۲۰۲

۳۰/۰۶/۹۵

برگشت از فروش تعداد ۱ عدد مروارید و فروش ۱ عدد صدف (تعویض) از مشتری مابه التفاوت به صورت نقدی

 پروژه مالی رشته حسابداری پروژه مالی رشته حسابداری پروژه مالی رشته حسابداری پروژه مالی رشته حسابداری

پروژه مالی رشته حسابداری پروژه مالی رشته حسابداری پروژه مالی رشته حسابداری پروژه مالی رشته حسابداری

پروژه مالی رشته حسابداری پروژه مالی رشته حسابداری پروژه مالی رشته حسابداری پروژه مالی رشته حسابداری

دیدگاه خود را بنویسید