ویرایش تاریخ در اسناد حسابداری

ویرایش تاریخ در اسناد حسابداری

2018-04-25T20:31:04+04:30

ویرایش تاریخ در اسناد حسابداری

ویرایش تاریخ در اسناد حسابداری

اگر سند و یا فاکتوری را در تاریخ قبل تر ثبت کرده ایم چه اتفاقی می افتد؟؟؟

زمانی که سند ثبت می شود سیستم به ترتیب تاریخ ثبت می کند واگر در هر روزی سند ثبت

شود به اندازه یک شماره عقب است و به ترتیب تاریخ ، اعداد ثبت می شود. اگر سندی را به

تاریخ ۱۵ روز پیش ثبت شود ولی سیستم شماره را تغییر نمیدهد، سیستم با تاریخ کاری ندارد

و فقط اعداد را به تذتیب وارد می کند، در این صورت در سیستم گزینه ای وجود دارد به نام مرتب

سازی اسناد بر اساس تاریخ و از این گزینه استفاده می شود برای مرتب سازی اطلاعات ثبت

شده در سیستم و اطلاعات بر اساس شماره و تاریخ مرتب سازی می شود. اگر شماره سند میزنید

و پشت برگه پرینت شماره ها را ثبت می کنید و با انجام مرتب سازی در سیستم کل مدارک و

شماره ها به هم میخورد، بهتر است که اصلاح شود ( اگر مقدور است) سند تاریخ گذشته اصلاح

شود، از حذف سند قدیمی خودداری کنید. زمانی که سندی حذف می شود، در سیستم شماره

مورد نظر خالی میشود و بین شماره ها فاصله می افتد، خالی شدن رقم سند یعنی رد دفاتر

توسط دارایی، هیچوقت نباید این اتفاق بیافتد، بدون فاصله باید سندها ثبت شود، در زمانی که

سندی باید حذف شود ، یکی از ثبت های سند قبلی را حذف و آیتم جدید را در سند دیگری

ثبت میکنیم. یک سند را باید پرینت نمود و تغییر داد نه تمامی سند ها.

ویرایش تاریخ در اسناد حسابداری-ویرایش تاریخ در اسناد حسابداری

نمونه:

واریز شرکا- بانک- جاری شرکا و هزینه اداری از صندوق و درآمد و صندوق  سند شماره ۱۲

شامل مباحث:

ویرایش تاریخ در اسناد حسابداری-ویرایش تاریخ در اسناد حسابداری

سند شماره ۱۳ یک ثبت اشتباه است ( جابه جایی حساب های دریافتنی و پرداختنی) ، اگر

بخواهیم سند شماره ۱۳ را حذف کنیم جای سند خالی می ماند و این از لحاظ حسابداری ایراد

دارد و رد می شود. یکی از اسناد را به سند دیگر اضافه میکنیم، اول سند ۱۳ را حذف نمیکنیم

، اول آیتم های حذف نشده سند ۱۳ را به لیست اضافه میکنیم و در آخر سند ۱۳ را حذف میکنیم

، هم زمان با ویرایش، حذف هم میکنیم، به این  صورت ما سند را اصلاح می کنیم.

دیدگاه خود را بنویسید