وظایف یک حسابدار در شرکت

وظایف یک حسابدار در شرکت

2018-05-26T23:09:38+04:30

وظایف یک حسابدار در شرکت

وظایف یک حسابدار در شرکت

سوال کردن یکی از ارکان اساسی حسابدار است. در تعریف حسابداری

بیان می کنیم که اطلاعات جمع آوری شود ، جمع آوری اطلاعات لزوما

حتما سند نیست، بخشی از جمع آوری اطلاعات سوالات شفاهی است،

سوال کردن در  زمینه حسابداری هیچ مورد و مشکلی ندارد، به دلیل

ناآگاهی دیگران و نظر شخصی شان از سوال کردن پرهیز نکنید، اگر سوال نکنید،

زیر سوال می روید، شخص حسابداری که تازه کار خود را شروع کرده و به تشخیص

خود پیش می رود و مسایل را حل می کند، نمونه:

وظایف یک حسابدار در شرکت-وظایف یک حسابدار در شرکت

هنگام وارد کردن مبالغ در سیستم باید حسابدار از مدیریت سوال کند که مبالغ

ذکر شده مربوط به چه اشخاصی می باشد و در نهایت اشتباها اطلاعات را

وارد کرده و شرکت را دچار مشکل می کند و تمامی گزارشات اشتباها رد می

شود، زمانی که از شخص حسابدار سوال می شود که دلیل اشتباه در اطلاعات

ثبتی در سیستم چیست؟ جواب این است که من به تشخیص خود این اطلاعات

را وارد کردم، حسابدار فقط زیر نظر مدیرعامل کار می کند و نباید از شخص

دیگری سوال کند، اگر حسابدار بارها و بارها به اتاق مدیر عامل مراجعه کند و

حتی اگر مدیرعامل نیز شاکی شد، وظیفه حسابدار است که وی را آگاه کند.

وظیفه حسابدار جمع آوری اطلاعات و وارد کردن در سیستم می باشد و

اطلاعاتی که به دست حسابدار می رسد باید دقیق باشد و زمانی که اطلاعات

دقیق و درست باشد، می توان خروجی درست و دقیق داشت.  اگر شخص مدیر

عامل مخالفت با روش کاری شما کرد از ایشان خداحافظی کنید و به کار خود

در شرکت پایان دهید.

وظایف یک حسابدار در شرکت-وظایف یک حسابدار در شرکت

حسابدار باید بارها و باغرها رفت و آمد کند تا مشخص شود طرف حساب ها

کیست، فاکتورها به چه صورت است، نحوه دریافت و پرداخت ها، راهکار نشان

داده شود تا در فاکتورها قید شود که پرداختی مربوط به کجاست، اگر چک

دریافت می شود مشخص شد که چک در وجه چه شخصی بوده است،

شخص حسابداری که این اطلاعات را نمی داند باید و در یک شرکت یک پروسه

چند ماهه  را طی می کند و بعد از گذشت چند ماه از وی گزارش می خواهند

و  بعد از چند ماه چون اطلاعات ورودی درست نبوده تمامی اعضای شرکت

اشتباهات پیش آمده را از چشم حسابدار می بینند.  در آخر حسابدار می ماند

و یک سری اطلاعات و اعداد و ارقام نادرست که منبع آن مشخص نیست. وظیفه

حسابدار است که با سوال کردن اطلاعات درست را ثبت کند.

دیدگاه خود را بنویسید