وظایف حسابدار

وظایف حسابدار

2018-06-14T10:28:53+04:30

وظایف حسابدار

وظایف حسابدار

وظایف حسابدار را می توان به دو صورت بررسی کرد :

۱-بحث اخلاق حرفه ای حسابدار

۲-وظیفه حسابدار در امور حسابداری

که در این مجال ما می پردازیم به وظیفه حسابدار در امور حسابداری .با توجه به

نوع فعالیت حسابدار، یا شاخه ای که حسابدار در آن مشغول است ، وظایف آن متفاوت می

باشد.یعنی وظایف حسابدار مالی ، شامل یک سری موارد می شود. وظایف حسابدار

صنعتی نیز به همان صورت .وظایف حسابدار حقوق و دستمزد موارد دیگری را شامل

می شود ، وظایف حسابدار خزانه به همین شکل شامل موارد دیگری می شود و وظایف حسابداری اموال و دارایی های ثابت هم شامل یکسری موارد می شود که ما در این مجال به طور کلی به وظایف حسابدار فارغ از اینکه نوع فعالیت ایشان چیست می پردازیم .

اولین مسئله ای که یک حسابدار در بحث کاری خود ، با آن درگیر است ورود اطلاعات اولیه می باشد.به این معنی که اسناد و مدارکی به دست حسابدار می رسد که بایستی آنها را ثبت کند . بنابراین اولین وظیفه حسابدار، سندرسی است به این معنی که آن چیزی که به عنوان مدارک مثبته به دست یک حسابدار رسیده است بررسی و کنترل بشود در صورت صحت آن ارقام در سیستم، به عنوان سند حسابداری درج شود . به عنوان مثال وقتی که یک سند تنخواه به حسابدار ارائه می شود ، سند تنخواه که چندین مدرک مثبته را همراه خود دارد باید توسط حسابدار بررسی شود .بررسی از جهت: ۱- وجود سند ضمیمه هر یک از ردیف های سند تنخواه گردان ۲-کنترل جمع عدد سند ضمائم، با صورت تنخواه گردان ۳-جمع صورت تنخواه گردان به طور کلی و امثال اینها.

که بایستی حسابدار با توجه به نوع فعالیت شرکت، امضای مدیران را قبل از اینکه سندرسی کرده باشد ، داشته باشد که تاییدیه آن ها را در روی این سند تنخواه ببیند . این در رابطه با سندرسی سند تنخواه است که اگر همه این اقلام درست باشد حسابدار می تواند نسبت به ثبت سند حسابداری آن اقدام نماید .در رابطه با فاکتور خرید نیز به همین شکل .که از وظایف حسابدار است که فاکتور خرید را با برگه استعلام اگر موجود است کنترل کند ، تعداد آن ، فی و از نظر جمع و تفریق، آنها را به صورت ریاضی نیز کنترل کند با رسید انبار که نشان دهنده رسیدن کالا به انبار است از نظر تعدادی، کنترل کند اگر همه اینها درست بود می تواند نسبت به ثبت فاکتور خرید اقدام نماید .بنابراین، یکی از اولین وظایف حسابدار سندرسی است .که این می تواند شامل وظایف حسابدار مالی شود و وظایف سایر حسابدارها هم باشد . در رابطه با مورد بعدی ، رفع مغایرت است . هر یک از حسابدارها در هر حوزه ای از حسابداری که فعالیت می نمایند می بایستی که مغایرت ها را همیشه رفع نمایند. مثلاً یکی از وظایف حسابدار مالی این است که سیستم بانکی یا پرینت حساب بانکی را با سیستم خود تطبیق بدهد و اگر مغایرت دارد رفع مغایرت نماید .از وظایف دیگر حسابدار این است که کنترل عوامل زیرمجموعه خود را داشته باشد . به عنوان مثال یک حسابدار در یک مجموعه بایستی که صندوق دار ، تنخواه گردان و انباردار را کنترل نماید.منظور از کنترل کردن به این معنی است که در بحث ورود و خروج وجوه نقد یا کالا ، همه این ها بنا به رویه حسابداری باشد که حسابداری را در بحث ارائه گزارشات ، دچار مشکل نکند . به روز بودن حساب ها از دیگر وظایف حسابدار است و حسابدار می بایستی به طور روزانه حساب های خود را پس از رفع مغایرت به روز نماید و همه حساب ها بدون تعویق و معوقه بتواند به روز باشد و در پایان هم می توان به این مسئله اشاره کرد که هر یک از حسابدارها از وظیفه اصلی و اهمشان ارائه گزارشات به موقع و دقیق است که هر یک از مدیران ، اگر گزارشی را خواسته باشند می بایستی که حسابدار آنها را ارائه دهد .به طور خلاصه وظایف حسابدار ، سندرسی، ثبت رویداد به موقع، رفع مغایرت ها، کنترل عوامل زیر مجموعه ، به روز بودن حساب ها و ارائه گزارشات به موقع می باشد.

دیدگاه خود را بنویسید