وظایف حسابدار مالی

وظایف حسابدار مالی

دانستن وظایف در هر شغلی توسط کارمند و کارفرمایان لازم و ضروری است.یعنی هر دو قشر بدون ابهام و سردرگمی کارکنند.متاسفانه بعضا کارفرما بدرستی نسبت به وظیه کارمند خود آشنا نیست و این موضوع باعث میشود که ایشان بدرستی نتواند از خدماتکارمند خود استفاده نماید.
و یا اینکه کارمند مربوطه هم به وظایف خود آشنا نبوده،بنابراین نمیتواند نحوه ارائه خدمات را به بهترین شکل ممکن به انجام برساند.
ابهام برای هریک (کارفرما،کارمند)سبب اخلال و اشکال در کالر میشود.در جلسات مشاوره های مالی ،مواردی را شاهد هستیم که نشان از عدم آشنایی تعدادی از مدیران نسبت به وظایف حسابدار مالی است و سبب ایجاد اشکال در روند کار شده است.مواردی چون:
توقع از حسابدار جهت دریافت مستقیم مطالبات از مشتریان
توقع از حسابدار جهت رجوع به بانک جهت عملیات بانکی
توقع از حسابدار جهت رجوع به سازمانهای دولتی جهت پیگیری امور اداری
توقع از حسابدار جهت پاسخگویی به تلفنها مانند منشی
توقع از حسابدار جهت فروش کالا و محصولات
و هرگونه توقع دیگر که جزوء وظایف حسابدار مالی نیست
از طرفی حسابدارانی هم هستند که با وظایف خود آشنا نبوده و در ارائه خدمات حسابداری به کارفرما کوتاهی میکنند مانند:
ثبت اسناد حسابداری بدون کنترل و دقت در صحت مدارک
بی تفاوتی در مقابل بی اظباطی های مالی در شرکت
عدم همکاری با افراد ذیصلاح و ذینفع در امور حسابداری
عدم کنترل صندوق،تنخواه گردان و انبار دار
و موارد بسیاری دیگر که شرکت را از نظر مالی با مشکل مواجه میشازد.
از اینرو لازم دانستیم که وظایف حسابدار مالی و وظایف سایر سمتهای مالی را به ترتیب و بصورت مقاله ارائه نماییم و در زیر وظایف حسابدار مالی بشرح مختصر در زیر ارائه میگردد:

وظایف حسابداری مالی بصورت تخصصی

جمع آوری اسناد و مدرک
سندرسی واطمینان از صحت صدور اسناد
حسابداری بر اساس مدارک صدور اسناد
اخذ تاییدیه اسنادو نامه های مربوطه به حسابداری و امضاء آن‌ها براساس دستورالعملهای موجود
تهیه و تنظیم سند لیست حقوق و دستمزد
تهیه و تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی و مالیات حقوق
طراحی کدینگ سیستم بصورت استاندارد
تراز دقیق حسابها منجمله حسابهای بانک
نگهداری از اسناد حسابداری و گرفتن بک آپ از اسناد صادره در نرم افزار حسابداری
اصلاح و بستن حسابها در پایان دوره مالی
تهیه گزارشات تراز حسابها و بایگانی درآخرین زونکن اسناد در پایان سال

وظایف حسابداری مالی از جهت کنترلها

پیگیری مطالبات شرکت به روش آیین نامه شرکت
کنترل دقیق صندوقدار،تنخواه گردان ،انبار دار و ارائه برنامه به ایشان در جهت ارائه گزارشات در مواعید مقرر
کنترل دقیق مدارک ارائه شده و اطمینان از صحت آن

وظایف حسابداری مالی از جهت نگهداری اسناد و مدارک

بایگانی مرتب اسناد در زونکن مربوطه همراه با روکش اسناد
تشکیل زونکن مالیات جهت مکاتبات و اوراق مالیاتی
تشکیل زونکن بیمه تامین اجتماعی جهت مکاتبات ولیستها و قبوض پرداخت مالیات
تشکیل زونکن دولتی جهت نگهداری بخشنامه ها و آیین نامه های دولتی
تشکیل زونکن جهت مکاتبات داخلی بین امور مالی و سایر قسمتها منجمله مدیریت
و هرگونه زونکن که جهت طبقه بندی اسناد مورد نیاز میباشد.

وظایف حسابداری مالی از جهت ارائه گزارشات

ارائه گزارشات لازم درون و برون سازمانی
اعلام موارد مغایرت مشکوک به کارفرمایان
اعلام بموقع بدهیهای شرکت منجمله چکهای پرداختی
ارائه گزارشات هزینه های مازاد و پیشنهادجلوگیری از هزینه های اضافی
وسایر گزارشات که به حسابدار محول میگردد.

وظایف حسابداری مالی از جهت اخلاق حرفه ای

حفظ اسرار مالی شرکت و جلوگیری از استخراج هر گونه اطلاعات غیر از مدیریت
توجه و دریافت دستور صرفا از طرف مدیر عامل(البته در صورت تخلف مالی مدیر عامل این موضوع صدق نمیکند)
ارائه گزارشات سهامدارن در جلسه هیئت مدیره
اعلام بی انظباطی و تخلفات مالی در جلسات هیئت مدیره
و سایر موارد که به اخلاق حرفه ای در حسابداری مربوط میشود.

وظایف حسابدار مالی از جهت ارتقاء سطح علمی

شرکت در کلاس های آموزش حسابداری کاربردی جهت هماهنگی با آخرین تحولات حسابداری
داشتن برنامه برای پیشرفت در حسابداری و عدم ساکن بودن در رسته فعلی
عضویت در انجمن های حسابداری جهت ارتقاء سطح دانش کاربردی
عضویت در گروههای مجازی و تخصصی در حسابداری

وظایف حسابدار مالی از جهت همکاری با سایر افراد مرتبط

همکاری با حسابرسی ها اعم از حسابرسی دو.لتی وغیر دولتی

همکاری با سطوح بالایی حسابداری مانند حسابدار ارشد،رئیس حسابداری و مدیر مالی
همکاری با طرف حسابهای شرکت برای رفع مغایرت حساب ایشان بر اساس آیین نامه داخلی
همکاری با مدیران شرکت جهت رفع اختلاف حساب فیمابین
همکاری با پرسنل در جهت رفع ابهام یا اختلاف در فیشهای حقوق صادره
سایر همکاری های لازم بر اساس آیین نامه های داخلی شرکت