وظایف حسابدار فروش

وظایف حسابدار فروش

2018-06-08T17:52:22+04:30

وظایف حسابدار فروش:

وظایف حسابدار فروش

در شرکتهایی که سطح فعالیت آنها از لحاظ فروش کالا و خدمات زیاد است، واحدی بنام واحد حسابداری فروش  راه اندازی می کنند و حسابداری فروش فقط با فروش و موارد مرتبط در ارتباط هستند.

در حال حاضر که اکثر قریب به اتفاق شرکتها و موسسات از نرم افزار استفاده می نمایند، کلید مربوط به فروش در نرم افزار حسابداری برای حسابداری فروش فعال و بطور طبیعی کلیه دکمه های نرم افزار حسابداری برای ایشان غیر فعال است.

و سایر واحدهای حسابداری هم در راستای خدمات خود از دکمه مربوط به آن استفاده می نمایند، مثلا حسابداری مالی از کلیه عملیات حسابداری، واحد خزانه داری از کلید مربوط به خود، انبار و سایر واحدهای مالی هم به همین شکل می باشد وتنها مدیریت مالی و افراد مورد نظر ایشان به آن دسترسی کامل خواهد داشت در این مقاله وظایف حسابدار فروش از چند جهت مورد بررسی قرار می گیرد:

وظایف حسابدار فروشی بصورت تخصصی :

۱- ثبت اسناد فروش کالا یا خدمات

۲- مسلط به حسابداری بازرگانی به روش دائمی و ادواری

۳- مسلط به حسابداری به روش و تعهدی

۴- توانایی در ثبت پیش فاکتور

۵- تبدیل پیش فاکتور به فاکتور

۶- ثبت فاکتورهای دستی در نرم افزار

۷- انجام فاکتورهای برگشت از فروش

۸- انجام فاکتورهای ضایعات و مواد فاسدشدنی

۹- انجام فاکتورهای فروش کالای امانی براساس دستور العملهای داخلی/ ارسال پرینت حساب مشتریان بصورت دوره ای و سایر امور که به حسابداری فروش محول می شود.

وظایف حسابداری فروش از جهت کنترلها :

کنترل حسابهای مشتریان و ارائه گزارشات لازم

کنترل حواله خروج با فاکتور صادره

کنترل فروش های امانی و ثبت فاکتورهای فروش آنها در موعد مقرر

و سایر کنترلهای محوله به حسابدار فروش

وظایف حسابدار در فروش از لحاظ نگهداری اسناد و مدارک :

نگهداری کلیه اسناد فروش

گرفتن بک آپ دوره ای ازنرم افزار فروش

نگهداری حساب مشتریان

و نگهداری و طبقه بندی هر گونه اسناد و مدارک مرتبط براساس خواست شرکت

وظایف حسابدار فروش از جهت هماهنگی

هماهنگی با انبار از لحاظ موجودی و ارتباط فیمابین

هماهنگی با واحد فروش جهت صدور فاکتور فروش

هماهنگی با انبار جهت زمان صدور فاکتور فروش  خروج کالا براساس آیین نامه های داخلی

هماهنگی با حسابداری خزانه جهت نحوه تسویه مشتری

هماهنگی با انبار جهت خروج کالای ضایعاتی و فاسدشدنی از موجودی انبار براساس آیین نامه داخلی و سایر هماهنگی های لازم براساس آیین نامه و دستورالعملهای داخلی

وظایف حسابدار فروش از جهت گزارشات

گزارش میزان فروش کالا

گزارش سود ناخالص در دوره های موردنظر

گزارش تحلیلی  از فروش براساس خواست مدیریت

و سایر گزارشات موردنظر مدیریت

وظایف حسابدار فروش از جهت همکاری با سایر افراد و واحدهای مرتبط

همکاری با مدیریت ارشد در جهت ارائه خدمات بهتر

همکاری با حسابرس داخلی

همکاری با ممیزین و حسابرسی های مالیاتی و بیمه

همکاری با مشتریان در جهت رفع ابهام حسابهای فیمابین

همکاری با واحد فروش

همکاری با انبارها

و هرگونه همکاری با واحدهای مرتبط طبق آییین نامه داخلی

وظایف حسابدار فروش از جهت ارتقاء سطح علمی

شرکت در کارگاههای آموزشی حسابداری کاربردی و آشنایی به حسابداری روز دنیا

آمادگی عملی و کاربردی جهت کمک به سایر واحدهای مالی

داشتن برنامه ریزی در جهت پیشرفت کاری و ورود به سایر سمتهای مالی

عضویت در جوامع و انجمن های تخصصی مالی و حسابداری

عضویت در گروهها و کانالهای تخصصی مالی و ….

هرگونه روش که به رشد عملی و کاربردی حسابداری کمک می کند.

وظایف حسابدار فروش از لحاظ اخلاق حرفه ای

عدم خروج اطلاعات مربوط به مشتریان شرکت

عدم بروز افشای میزان فروش و سود شرکت به رقبا و سایرین

دقت در حساب مشتریان جهت جلوگیری از تضییع حقوق شرکت

مدیریت جهت افزایش فروش کالا و خدمات پر فروش

پیشنهاد خلاقانه به کمک به سایر واحدهای مالی در صورت لزوم و سایر ارکان اخلاق حرفه ای در حسابداری فروش

دیدگاه خود را بنویسید