وظایف حسابدار در قبال صدور چک

وظایف حسابدار در قبال صدور چک

2018-05-20T23:24:44+04:30

وظایف حسابدار در قبال صدور چک

وظایف حسابدار در قبال صدور چک

در شرکتی که حسابدار مشغول به کار است، زمانی که دست چک یا دسته

چک ها تحویل واحد حسابداری می شود چه راه کارهایی باید انجام داد که بعد ها

  دچار مشکل نشد؟

شرکت ها و واحدهای بزرگی هستند که مدیر یا مدیران مجموعه زمان صدور چک

را ندارند، طبیعتا دست چک را به واحد حسابداری تحویل می دهند و حسابدار بابت

هر مورد واریزی که هست اول از همه باید دستور پرداخت بگیرد و این دستور از مدیر

مجموعه صادر میشود.

زمانی که دستور پرداخت بابت هر موردی با مبلغ معلوم توسط مدیر مجموعه امضاء

و تأیید می شود، حسابداری که

 در این شرکت ها وجود دارد معمولا صدور چک نیز به صورت مکانیزه انجام می گیرد،

یعنی رقمی که در سیستم

 حسابدار وجود دارد، چک بانک مربوطه در سیستم تعریف شده و نیازی نیست که به

صورت دستی مبلغ چک را وارد کرد، زمانی که رقم وارد می شود و تأیید می شود،

رقم به جای مبلغ چک قرار می گیرد و به  دلیل این که مسئولیتی برای حسابدار

نداشته باشد، چک با دستور پرداخت ضمیمه می شود و در پوشه به واحد مدیریت تحویل

می شود و امضاء و مهر می شود و از شخصی که باید چک به وی تحویل داده شود

هم باید رسید دریافت شود، یعنی

رسید پرداخت شامل سه قسمت است:

وظایف حسابدار در قبال صدور چک-وظایف حسابدار در قبال صدور چک

۱- عنوان پرداختی :یعنی حسابداری درخواست صدور چک می دهد ( این فرمت

ها به صورت داخلی است و می  تواند در هر شرکتی متفاوت باشد) و مدیر مالی

امضاء می کند.

۲- تأیید مدیریت: مدیریت امضاء و تأیید می کند که چک صادر شود.

وظایف حسابدار در قبال صدور چک-وظایف حسابدار در قبال صدور چک

۳- دریافت کننده: شخص گیرنده چک است که در مقابل برگه رسید تحویل

می دهد. برگه رسید می شود مدارک مثبته

حسابدار که ضمیمه می شود پشت سند، این رسید به منزله این است که

طبق این درخواست چک صادر شده است،

مدارک مثبته حسابدار را از خطرات احتمالی حسابداری مصون  نگه می دارد،

بنابراین چه چک باشد و چه موارد

دیگر باید، تمامی برگه های درخواستی با امضاء مدیریت باشد و حسابدار حق

انجام پرداخت بدون امضاء و تأیید

مدیریت را ندارد.

وظایف حسابدار در قبال صدور چک-وظایف حسابدار در قبال صدور چک

نمونه: پرونده شرکتی بوده که مدیر مجموعه سوء استفاده گر بوده و کلاه بردار بوده

و شخص حسابداری را با خود

همراه کرده بوده و ادعا کرده بود که به دلیل کمبود زمان صادر کردن چک را خود پرسنل

انجام دهند و شخص

کارمند از چک شخصی خود برای شرکت  استفاده کرده بود و مدیر مالی به علت درگیری

خود با امور مالی شرکت

در حال حاضر در زندان هستند.

مدارک مثبته که ضمیمه سند می باشد، زمانی اگر در شرکتی مشکل حقوقی ایجاد شد

، این مدارک هستند که حسابدار

را نجات می دهد.

نمونه دیگر: دو شریک تجاری در یک شرکت بده اند که یکی از شرکاء، خانم حسابداری

را استخدام کرده و حسابدار

 ادعا می کرده شخصا تمامی چک های دریافتی و مبالغ نقد را دریافت کرده، بعد از گذشت

چند ماه ، شرکا به حساب و کتاب پرداخته بودند و هیچ مدرکی بابت واریز و دریافت وجه

موجود نبوده است.

دیدگاه خود را بنویسید