ورود اطلاعات پایه در نرم افزار

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » ورود اطلاعات پایه در نرم افزار

ورود اطلاعات پایه در نرم افزار

ورود اطلاعات پایه در نرم افزار

ورود اطلاعات پایه در نرم افزار

هر نرم افزاری که برای اولین بار راه اندازی می شود باید لیستی از اطلاعات پایه

را وارد و ثبت نمود:

۱- صندوق: در این قسمت تعداد صندوق های مختلف و موجودی آن را مشخص و

وارد می کنیم.

۲- حساب های بانکی: در این قسمت حساب های بانکی شرکت را تعریف می کنیم

، (بانک- شماره حساب و موجودی).

۳- معرفی طرف حسابها: خریدار و فروشنده و اطلاعاتی از قبیل(نام و نام خانوادگی

– شماره تماس- آدرس- تلفن)، این بخش در نرم افزار اختیاری است ولی حتما باید شخص

تعریف شود. نکته مهم این که اول فامیلی بعد اسم، وقتی از تعداد تمام مشتری ها شخصی

را جستجو می کنیم چون تعداد اسم های تکراری زیاد استو در اسم فامیلی تشابه کمتری

وجود دارد و همچننین از یک روش واحد باید برای وارد کردن مشخصات استفاده شود.

ورود اطلاعات پایه در نرم افزار-ورود اطلاعات پایه در نرم افزار

نمونه: رضایی- محمد

۴- تعریف انبار: برخی از نرم افزارها تک انباره هستند و فقط یک انبار مرکزی دارند و نیازی به

تعریف انبار در آنها نیست، برخی هم قابلیت تعریف چندین انبار را دارند که باید تعریف شود.

طبقه بندی انبارها بر اساس کالا می باشد.

۵- تعریف کالا: همانطور که حساب ها را تعریف می کردیم (کل، معین و تفضیلی)، باید

کالا هم طبقه بندی داشته باشد. نمونه: اجاق گاز ۵ شعله صدف، اجاق گاز ۴ شعله مروارید و …

ورود اطلاعات پایه در نرم افزار-ورود اطلاعات پایه در نرم افزار

به دلیل این که حساب ها را طبقه بندی میکنیم به همین علت کالا را نیز طبقه بندی می

کنیم، زمانی که کارفرما همه حساب ها را می خواهد از حساب کل استفاده میکنیم، وقتی

کمی حساب ریزتر میخواهد میشود حساب معین و وقتی خیلی ریزتر و با جزئیات میخواهد

میشود حساب تفضیلی.

هر تعریف کالا در سیستم ریزتر و با جزئیات باشد، کارفرما راحت تر میتواند تصمیم بگیرد.

ورود اطلاعات پایه در نرم افزار-ورود اطلاعات پایه در نرم افزار

۶- کسورات و اضافات فاکتور: کسورات شامل مبالغی میشود که به هر علت (تخفیف، حمل

کالا، پاداش خرید) از فاکتور و مبلغ کلی کسر می شود.

۷- عناوین خدمات: برای فاکتور فروش خدمات است و در فاکتور فروش قسمت عناوین را می

توان وارد کرد.