همه چیز راجع به حساب های انتظامی

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » همه چیز راجع به حساب های انتظامی

همه چیز راجع به حساب های انتظامی

همه چیز راجع به حساب های انتظامی

حسابهای انتظامی چیست ؟

همه چیز راجع به حساب های انتظامی

حسابهای انتظامی :

حسابهای بدون ماهیت هستند که برای دادن یا گرفتن ضمانت استفاده می شود به این صورت که وقتی شرکت سفته یا چک به عنوان ضمانت پرداخت می نماید از آنجا که این اسناد وصول شدنی نیستند و قرار است به عنوان وثیقه نزد شرکت بماند از این حساب استفاده می شود حسابهای انتظامی بدون ماهیت می باشند یعنی در ترازنامه یا سود و زیان جایگاهی ندارند و صرفاً بابت نگهداری آن حساب استفاده می شود. و طرف حساب انتظامی نیز حساب مقابل این حساب می باشد.

 

 اگر شرکت ما اقدام به دریافت اسناد انتظامی را نماید ثبت آن به صورت :

حساب های انتظامی  ××

                          طرف حسابهای انتظامی ××

چنانچه شرکت ما اسنادی را بابت ضمانت می دهد ثبت آن به صورت :

طرف حسابهای انتظامی  ××

                      حسابهای انتظامی ××

نکته:

معین حسابهای انتظامی و طرف حسابهای انتظامی یکسان بوده و عنوان سند ضمانت و گیرنده در معین ثبت می شود

مانند:

  • سفته به شماره………….. نزد………………

  • چک شماره ………….. نزد بانک ………

 مثال:

الف) شرکت سلیمان بابت دریافت وام از بانک صادرات یک فقره چک به ارزش ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه نمود مطلوبست ثبت حسابداری آن:

طرف حساب های انتظامی                ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 (چک شماره ۵۲۶۳۳ نزد بانک صادرات )

                                     حساب های انتظامی             ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

                            (چک شماره ۵۲۶۳۳ نزد بانک صادرات )

ب) شرکت سلیمان چک ضمانتی خود را پس از تسویه وام دریافت نمود مطلوبست ثبت حسابداری آن :

حساب های انتظامی                ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 (چک شماره ۵۲۶۳۳ نزد بانک صادرات )

                                    طرف حساب های انتظامی             ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

                            (چک شماره ۵۲۶۳۳ نزد بانک صادرات )

ج) شرکت حلاج یک نفر انباردار را استخدام نمود و مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سفته به عنوان ضمانت دریافت نمود :

حساب های انتظامی                ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 (سفته شماره ۳۴۱۱۵ نزد ما (صندوق) )

                                    طرف حساب های انتظامی             ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

                               (سفته شماره ۳۴۱۱۵ نزد ما (صندوق) )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ادامه به تعریف شرکتهای بازرگانی میپردازیم:

حسابداری شرکت های بازرگانی :

شرکت های بازرگانی به شرکت هایی اطلاق می شود که اقدام به خرید کالا نموده و بدون هیچ گونه تغییر کالای مذکور را با درصدی سود به فروش می رساند چنانچه کوچکترین تغییری روی کالا انجام شود کالای مذکور دارای قیمت تمام شده می شود و حسابداری از حالت بازرگانی به جسابداری تولیدی تبدیل می شود.

مثلاً شرکتی کالای فله ( بدون بسته بندی ) را خریداری نموده و اقدام به بسته بندی این کالا می کند چون تغییر روی کالا ایجاد شده حسابدری این شرکت تولیدی محسوب می شود.

سرفصل های مورد استفاده در شرکت های بازرگانی :

خرید :

هنگامی که کالایی با قصد فروش خریداری می شود . از این حساب استفاده می نماییم . به عنوان مثال : اگر شرکت کامپیوتری می خرد که آن را استفاده کند حساب اثاثه بدهکار می شود ولی اگر این کامپیوتر به قصد فروش خریداری شود از حساب خرید استفاده می نماییم.

برگشت از فروش و تخفیفات :

از این حساب هنگامی استفاده می شود که کالای خریداری شده بنا به هر دلیلی مرجوع شود . همچنین اگر از فروشنده تخفیف هم گرفته شود ، از همین حساب استفاده می کنیم .

نکته :

تخفیفی که هنگام خرید در فاکتور لحاظ شده را ثبت نمی نماییم یعنی اینکه رقم پس از تخفیف را ثبت می کنیم اما اگر پس از خرید و ثبت آن هنگام تسویه حساب تخفیف گرفتیم از این سرفصل استفاده می کنیم.

فروش :

زمانی که کالا به فروش می رسد از این حساب استفاده می نماییم .

برگشت از فروش و تخفیفات :

هنگامی که کالای فروخته شده را بنا بر هر دلیلی مشتری مرجوع می نماید از این حساب استفاده می شود. همچنین زمانی که هنگام تسویه حساب مشتری از ما تخفیف می گیرد از این حساب استفاده می نماییم.

حسابداران برتر

حسابداران برتر

همه چیز راجع به حساب های انتظامی.همه چیز راجع به حساب های انتظامی.همه چیز راجع به حساب های انتظامی.همه چیز راجع به حساب های انتظامی.همه چیز راجع به حساب های انتظامی.همه چیز راجع به حساب های انتظامی.همه چیز راجع به حساب های انتظامی.همه چیز راجع به حساب های انتظامی.همه چیز راجع به حساب های انتظامی.همه چیز راجع به حساب های انتظامی.همه چیز راجع به حساب های انتظامی.همه چیز راجع به حساب های انتظامی.همه چیز راجع به حساب های انتظامی.همه چیز راجع به حساب های انتظامی.همه چیز راجع به حساب های انتظامی.

 

دیدگاه خود را بنویسید