هماهنگی فرکانس های مغزی

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » هماهنگی فرکانس های مغزی

هماهنگی فرکانس های مغزی

هماهنگی فرکانس های مغزی

هماهنگی فرکانس های مغزی

زمانی که فرد برای صحبت کردن و یا جلسه و گفتگوی رو در رو با فرد دیگری قرار ملاقات دارد

و شروع به صحبت میکند باید مراقب رفتار و حرکات بدن خود باشد و این مهارت فقط با تمرین

روزانه و تکرار مداوم به دست می آید تا به عادت تبدیل می شود. فرکانس های مغزی وی روی

رفتار و حرکات تأثیر می گذارد و اگر شخص توانایی این مسأله را داشته باشد که رفتار وی

با فرکانس ها هماهنگ باشد، مسأله حل می شود و مشکلی در مصاحبه پیش نمی آید و شخص

به هدف خود می رسد ولی اگر این  اتفاق نیفتد، اگر شخص کوهی از اطلاعات داشته باشد

هیچ تأثیری در مصاحبه ندارد.

هماهنگی فرکانس های مغزی-هماهنگی فرکانس های مغزی-هماهنگی فرکانس های مغزی

زمانی که شخص فوق العاده  آرامش دارد و رفتار راحتی داشته باشد، این وضعیت نشان

دهنده اطلاعات زیاد شخص و عزت نفس اوست، انسان هایی که اطلاعات دارند و از لحاظ بار

علمی پر هستند، همیشه آرامش دارند و انسان های تو خالی به محث افتادن یک اتفاق سر و

صدا و داد و بیداد راه می اندازند و انسان های پر محکم و متین هستند.  در روز مصاحبه باید

رفتاری را ایجاد کنیم که مغز و ذهن این آرامش و ریلکس بودن را برای ما ایجاد کند، رفتار حالت

ذهنی ایجاد می کند و حالت ذهنی رفتار را ایجاد می کند یعنی زمانی که به شخص گفته

می شود : به این شکل نشستن یا به این شکل لباس پوشیدن صحیح نیست، تمامی  این

حرکت ها حاصل از ذهن است و هر کاری که شما  بر خلاف آن را انجام دهید، از لحاظ ذهنی

اتفاق می افتد .

هماهنگی فرکانس های مغزی-هماهنگی فرکانس های مغزی-هماهنگی فرکانس های مغزی

برای داشتن آرامش باید حتما  دقت شود که کف  پا ها  روی زمین باشد و زمانی که کارفرما

صحبت می کند نباید در حالت دست به سینه و گارد گرفته باشید،  زمانی که  فرد تصورش

این است  که کارفرما مسئله ای را متوجه نمیشود اما غافل از این که فرکانس های رفتاری

شما روی افراد تأثیر می گذارد و کاملا متوجه رفتار و فرکانس حرکات می شود، شکل دست

ها باید کاملا باز باشد و بهتر است  که همه ترفند ها را تا روز مصاحبه  تمرین و تکرار کنید تا

کاملا با موارد آشنا   شوید و مهارت پیدا کنید و در زندگی روزمره تمرین کنید تا به شکل مهارت

روزمره درآید، مبادا زمانی که کارفرما  صحبت میکند دست خود را روی دهان یا زیر چانه قرار

دهید، این یعنی دروغ گفتن یا دروغ شنیدن، زمانی که کارفرما صحبت میکند به هیچ وجه دست

زیر چانه یا  گارد گرفته نباشیم، از لحاظ زبان بدن این اصلا خوب نیست و معنای خوبی ندارد، به

طور کلی رفتار و حالات بدن باید راحت و باز باشد و با حالت بسته و سخت و سفت نباید صحبت

کرد و رفتار وحرکات بدن روی فرد مقابل به صورت غیر عمدی تأثیر می گذارد.