هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام

هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام

2018-01-27T23:50:54+03:30

هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام

هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی

رسیده، به شرح زیر جهت اطلاع  بهره برداری لازم ایلاغ می گردد:

تبصره ۲

د- مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد

افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه

ذیربط فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب

مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات

و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب

بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار

حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می شود.

هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام-هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام

معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی

تابعه ذی ربط، منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع

زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروه موضوع بند

(الف) این تبصره به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه

حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.

هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام-هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام

ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب

(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای

زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکت های

پالایش نفت) و شرکت های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و شرکت

های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی

محاسبه و دریافت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور

واریز و عوارض طبق ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ توسط سازمان

امور مالیاتی کشور واریز می گردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی

موضوع تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده

نهایی در داخل کشور است.

ح- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به

ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد و سی (۱۳۰) ريال به عنوان عوارض از مشترکین

دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک

هزار و پانصد میایارد ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و

روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز

کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت های ذیربط

محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.

دیدگاه خود را بنویسید