نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷

حسابداران برتر » خدمات حسابداری » نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷

نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷

نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷

نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷

نرم افزار حسابداری| نرم افزار رافع | رافع۷

نرم افزار رافع از سال ۱۳۷۶ به لطف خداوند و با تکیه بر دانش و تجربیات تعدادی از متخصصان متعهد داخلی، در حوزه برنامه نویسی کامپیوتر (نرم افزار) و حسابداری به منظور طراحی و تولید نرم افزارهای یکپارچه مالی تأسیس گردید.
توسعه و پیچیدگی سازمان های تخصصی، مدیریت سنتی گذشته را غیر كارآمد ساخته و سیستمهای اطلاعات مدیریت، پدیده ای است كه می توان آنرا مشخصه گذر از مدیریت سنتی و ورود به “مدیریت مؤثر جدید” دانست.
در گذشته مدیران سنتی با حضور فیزیكی در محیط سازمان، به كسب مستقیم اطلاعات می پرداختند و با “آزمون و خطا” روشهای مورد نظر را تجربه می كردند.مكانیزم های قدیمی اطلاعات مدیریت، پاسخگوی شرایط پیچیده حاضر نیست و نمیتوان در برخورد با مسائل گوناگون، صرفاً به ذهنیات و یا گزارشات محدود دست اندركاران متكی بود.
نرم افزارهای رافع با توجه به موارد ذكر شده، با رویكرد MIS طراحی و تهیه نموده است. استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون مالی در سازمان­ ها نه تنها موجب سهولت در امر سرویس دهی مناسب به مشتریان میباشد، بلكه كنترل و نظارت دقیق بر تمامی فعالیتهای مالی شركت را نیز به همراه دارد. مدیران شركت با دریافت اطلاعات و پردازش آن به شناختی دست مییابند كه بر اساس آن، گزینه های ممكن در حل مسائل را تشخیص داده و مناسبترین آنها را انتخاب میكنند.
استفاده از سیستمهای اتوماسیون مالی، كمك زیادی به پردازش سریع داده های شركتها و همچنین ارائه گزارشات مالی مختلف و مورد نیاز مدیریت مینماید. با داشتن گزارشات مالی كامل و به موقع میتوان در تصمیم گیری های مالی و همچنین برنامه ریزی های آینده شركت ها جهت تولید محصولات بهتر و متنوع تر، به سهولت عمل كرد.
كارشناسان و برنامه ریزان این شرکت با تهیه نرم افزارهای اتوماسیون مالی و اداری و نیز پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت، مدیران سازمان ها را در تحلیل درست از فعالیتها و در نهایت تصمیم گیری صحیح در مورد برنامه های آینده یاری می نمایند.

تلفن مشاوره:۸۸۳۹۰۲۸۲-۰۲۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نرم افزار رافع۷

بخش حسابداری مالی

 • قابلیت مشاهده، تعریف و تدوین سرفصل‌های حسابداری مورد نیاز در سطوح کل، معین، تفصیلی

 • قابلیت تعریف و تدوین هزینه‌ها و درآمدهای مربوط به هر بنگاه اقتصادی به صورت ثابت

 • قابلیت مشاهده کدهای رزرو شده سیستم اتوماتیک (مورد استفاده در ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری)

 • قابلیت مرتب سازی آرتیکل‌های تشکیل دهنده اسناد

 • قابلیت تعریف و تدوین نوع مشتریان مرتبط با شرکت و ایجاد معین حسابداری بر اساس گروه (بدهکاران و بستانکاران تجاری)

 • قابلیت تعریف و تدوین اشخاص شامل مشتریان (بدهکاران و بستانکاران)، بازاریابان، تنخواه گردان، سهامداران

 • قابلیت ارتباط اتوماتیک اشخاص با سرفصل حسابداری بدهکاران و بستانکاران تجاری

 • قابلیت ملاحظه فهرست تمامی مشتریان مرتب طبا شرکت (تدوین شده در بخش نوع مشتریان)

 • قابلیت تعیین و تخصیص گروه خاصی از تفصیلی‌ها برای معین‌های مختلف (مشتریان، تنخواه گردانان، بازاریابان، سهامداران، حساب‌های بانکی و تفصیلی‌های مشترک)

 • قابلیت تخصیص تفصیلی‌های مربوط به سرفصل معین صندوق (تعریف صندوق به تعداد دلخواه)

 • قابلیت تنظیم تفصیلی‌های مشترک بین دو یا چند معین مختلف و ایجاد ارتباط منطقی بین تفصیلی‌های یاد شده

 • قابلیت ملاحظه فهرست کامل اسناد و نامه‌های حسابداری (شامل کلیه نامه‌های ارسالی از قسمت‌های مختلف برنامه، اسناد پیش‌نویس، اسناد موقت و اسناد دائم)

 • قابلیت ثبت اسناد در قسمت پیش‌نویس جهت نگهداری و اعمال تغییرات احتمالی بر روی آنها

 • قابلیت کپی برداری از اسناد و استفاده در اسناد دیگر

 • قابلیت بازسازی اسناد (ردیف کردن شماره اسناد بر اساس تاریخ)

 • قابلیت ثبت و ویرایش سند افتتاحیه به صورت اتوماتیک

 • قابلیت ثبت و ویاریش دستی سند افتتاحیه

 • قابلیت ثبت اتوماتیک سندهای حسابداری جدید و اصلاحی (با استفاده از قابلیت صدور اسناد به طور اتوماتیک)

 • قابلیت ثبت دلخواه سندهای جدید و اصلاحی با قابلیت تنظیم دستی اسناد

 • قابلیت صدور اسناد به صورت دستی

 • قابلیت صدور قبوض دریافت (وجه نقد، چک شرکتی، حواله بانکی و سایر اسناد)

 • قابلیت صدور قبوض پرداخت (وجه نقد، چک شرکتی، خرج چک اشخاص، حواله بانکی و سایر اسناد)

 • قابلیت تأیید یک یا چند سند موقت صادره

 • قابلیت تأیید و ادغام چند سند تحت عنوان سند ادغامی

 • قابلیت تهیه کاربرگ اسناد حسابداری

 • قابلیت انبارگردانی ریالی به صورت اتوماتیک

 • قابلیت ثبت سند اختتامیه در پایان دوره مالی به صورت اتوماتیک

 • قابلیت انتقال سند اختتامیه به سند افتتاحیه

 • قابلیت چاپ اسناد حسابداری

 • قابلیت مشاهده و چاپ سرفصل‌های حسابداری تعریف شده و تطبیق با دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی

 • قابلیت چاپ اسناد اعم از سند افتتاحیه و سایر اسناد در فرمت‌های مختلف جهت نگهداری

 • قابلیت مشاهده و پیگیری پیوست‌ها از داخل سند حسابداری

 • قابلیت ملاحظه دفاتر حسابداری در سطوح: کل، معین، تفصیلی و روزنامه

 • قابلیت پیگیری و مشاهده اسناد و پیوست‌ها در آرتیکل‌های دفاتر حسابداری (کل، معین، تفصیلی، روزنامه)

 • قابلیت جستجوی اسناد ثبت شده در دفاتر بر اساس مبلغ، مشخصات سند و…

 • قابلیت مرتب سازی شماره اسناد بر اساس تاریخ ثبت

 • قابلیت مالحظه آمار بدهکاری و بستانکاری و میزان اختلاف هر سند

 • قابلیت کنترل خودکار سیستم از عملیات اجرایی بر روی اسناد اتوماتیک (حذف، ویرایش، ثبت و…)

گزارشات حسابداری مالی

 • تراز آزمایشی در سطح گروه (چهار، شش و هشت ستونه)

 • تراز آزمایشی در سطح کل (چهار، شش و هشت ستونه)

 • تراز آزمایشی در سطح معین (چهار، شش و هشت ستونه)

 • تراز آزمایشی در سطح تفصیلی (چهار، شش و هشت ستونه)

 • سند خلاصه حسابداری با قابلیت تعیین محدوده گزارش توسط کاربرد و همچنین تعیین محدوده تاریخ جهت دفترنویسی

 • صورت حساب ریزتفصیلی‌های ویژه شامل: اشخاص، اموال، حساب‌های بانکی و… بر اساس محدوده هر کدام و گروه‌ها

 • مانده حساب‌های تفصیلی ویژه شامل: اشخاص، اموال، حساب‌های بانکی و… بر اساس محدوده هر کدام و گروه‌ها

 • مانده حساب‌های معین در حساب‌های کل با قابلیت انتخاب محدوده حساب

 • مانده حساب‌های تفصیلی در معین‌های مربوطه با قابلیت انتخاب محدوده حساب

 • قابلیت تهیه گزارش تراز ویژه (کل، معین، تفصیلی در یک نگاه)

 • قابلیت تهیه گزارش عملکرد سود و زیان در بازه‌های تاریخی متفاوت

 • قابلیت تهیه گزارش ویژه از حساب تفصیلی مشتریان

 • قابلیت تهیه ترازنامه در تاریخ‌های مختلف و یا پایان سال مالی مؤسسه مطابق با استانداردهای حسابداری

 • قابلیت تهیه گزارش کاربرگ پایان سال بر اساس استانداردهای موجود و به صورت تحلیلی

 • قابلیت تعیین محدوده تاریخی و محدوده شماره اسناد برای تمامی گزارشات

سیستم خرید و فروش

قابلیت ثبت پیش فاکتور کالا همراه با خدمات، کسورات و اضافات

 • قابلیت صدور فاکتور فروش از روی پیش فاکتور فروش

 • قابلیت صدور فاکتور فوش و صدو اتوماتیک حواله خروج از انبار

 • قابلیت صدور فاکتور برگشت از فروش

 • قابلیت صدور فاکتور خرید

 • قابلیت صدور فاکتور برگشت از خرید

 • قابلیت ثبت و استفاده از انواع خدمات در فاکتورها به صورت پارامتریک قابل تعریف توسط کاربر و برقراری ارتباط با سرفصل‌های حسابداری

 • قابلیت ثبت تعداد نامحدود اضافات و کسورات (تخفیفات خرید و فروش) و استفاده در فاکتورها به صورت پارامتریک قابل تعریف توسط کاربر و برقراری ارتباط با سرفصل‌های حسابداری

 • قابلیت ملاحظه لحظه‌ای موجودی انبار در هنگام صدور فاکتور و یا پیش فاکتور

 • قابلیت مشاهده سند حسابداری و برگه مجوز خروج انبار از داخل فاکتور فروش

 • قابلیت مشاهده سند حسابداری و برگه رسید کالا از داخل فاکتور خرید

 • قابلیت استفاده از دستگاه بارکدخوان برای صدور فاکتور فروش

 • قابلیت ثبت فاکتور فروش از موجودی چند انبار به طور همزمان

 • قابلیت تویه فاکتور فروش به صورت نقد، چک اشخاص، حواله، تنخواه و یا نقد و نسیه

 • قابلیت اعمال تخفیف به صورت درصدی و یا مقداری در فاکتورها

 • قابلیت ثبت فاکتور فروش به صورت نسیه و اعمال در حساب بدهکاری شخص به صورت کاملاً خودکار

 • قابلیت ثبت فاکتور برگشت از فروش همراه با اضافات و کسورات، و برگشت درصد بازاریاب

 • قابلیت استفاده از قیمت‌های پیشنهادی ثبت شده در زمان تعریف کالا (۳ قیمت فروش)

 • قابلیت تسویه فاکتور برگشت از فروش به صورت نقد، چک شرکت، حواله، چک اشخاص و تنخواه

 • قابلیت مشاهده فهرست کامل کلیه فاکتورها (پیش‌فاکتور، فروش، برگشت از فروش، خرید و برگشت از خرید) و ردیف کردن (sorting) در همان لحظه بر اساس شماره، تاریخ، نام عامل، مبلغ فاکتور و …

 • قابلیت تنظیم و طراحی فاکتور فروش با تنظیمات دلخواه کاربر؛ به طور مثال استفاده از آرم شرکت در سربرگ فاکتورها، تغییرات نوع، اندازه، رنگ و فونت‌های فاکتور، محل قرار گرفتن و نمایش دادن مشخصات مورد نظر، تعداد ردیف‌های فاکتور و…

 • قابلیت چاپ فاکتورهای فروش به صورت استاندارد سیستم همراه با انجام تنظیمات سفارشی کاربر

 • قابلیت مشاهده و پرداخت درصد بازاریاب (پورسانت) در هر فاکتور

 • قابلیت تعریف تعداد نامحدود واسطه (ویزیتور) و استفاده در فاکتورهای فروش و محاسبه خودکار پورسانت تخصیص یافته با استفاده از مکانیزم‌های قابل تعریف و صدور سندهای مالی

 • قابلیت تعیین بازاریاب مربوط به هر مشتری در زمان تعریف

 • قابلیت جستجو و یافتن کالاها و اشخاص از طریق کد، نام مشخصه کالا

 • قابلیت ثبت فی کاردکس به دو صورت اتوماتیک و دلخواه بر روی فاکتور برگشت از فروش

گزارشات سیستم خرید و فروش

قابلیت تهیه و ملاحظه صورت خریداران یک کالا به صورت کلی و یا همراه با ریزحساب

 • قابلیت تهیه گزارش از صورت کالاهای فروش رفته بر اساس واحد اصلی و فرعی

 • قابلیت ملاحظه عملکرد کالاها با اشخاص یا اشخاص با کالاها بر اساس محدوده تاریخ

 • قابلیت مالحظه صورت کالاهای فروخته شده به یک شخص همراه با مقدار و مبلغ و یا جزئیات فاکتور

 • قابلیت تهیه صورت کالاهای خریداری شده از یک شخص و فروخته شده به یک شخص

 • قابلیت تهیه گزارش ویژه از فروش یک کالا (بیشترین فروش، کمترین فروش، گرانترین فروش، ارزانترین فروش و…)

 • قابلیت تهیه و ملاحظه صورت دریافت کنندگان خدمات بر اساس نام و مشخصه و یا بر اساس مشخصات فاکتور

 • قابلیت مشاهده کسورات و اضافات فروش مربوط به یک شخص و یا کلیه اشخاص در فاکتورهای خرید و فروش

 • قابلیت ملاحظه صورت عملکرد یک کالا با بازاریاب و بالعکس

 • قابلیت تهیه گزارش ویژه از فروش به صورت (نقد، نسیه، چک) در کالاها

 • قابلیت تهیه و ملاحظه پورسانت کالاهای فروش رفته

 • قابلیت مشاهده سود و زیان موردی حاصل از فروش کالاها به صورت مجزا و یا مشترک

 • قابلیت تهیه گزارش از فروش و مرجوعی از فروش کالاها

 • قابلیت تهیه صورت کامل فاکتورهای فروش مربوط به یک مشتری یا تمام مشتریان شرکت

بخش سیستم انبار

قابلیت تعریف و ایجاد انبارهای مختلف (نامحدود)

 • قابلیت گروه‌بندی یا طبقه بندی کالاها در دو سطح (اصلی و فرعی)

 • قابلیت تعریف تعداد نامحدود کالا و کدگذاری روی کالاها تا ۷۰ رقم و حرف (فارسی و انگلیسی)

 • قابلیت تعریف سه قیمت مختلف برای فروش کالاها و تعیین درصد بازاریابی برای هر کالا

 • قابلیت نگهداری موجودی کاردکس کالاها با سه روش میانگین ساده، موزون و FIFO

 • قابلیت نگهداری کالاهای انبارها با فرمت‌های مواد اولیه، در جریان ساخت، ساخته شده

 • قابلیت سورتینگ بر اساس فرمت‌های مواد اولیه، در جریان ساخت، ساخته شده در فهرست کالاهای انبار

 • قابلیت ثبت موجودی ابتدای دوره کالاها و اعمال ثبت اتوماتیک ریالی در سند افتتاحیه

 • قابلیت مشاهده لحظه‌ای موجودی کالا در لیست کالاهای انبار

 • قابلیت تعریف کالاها با حد سفارش با قابلیت کنترل لحظه‌ای و اعلام هشدار بر روی فاکتور فروش

 • قابلیت تعریف و تدوین واحدهای مختلف شمارش کالا به صورت دو واحده (واحد اصلی و فرعی)

 • قابلیت اعلام آگاهی لحظه‌ای تمامی عملیات انجام شده در واحدهای مختلف خرید و فروش به واحد انبار و حسابداری (بدین صورت که با صدور هرگونه فاکتور خرید و فروش، در لحظه، نامه‌ای جهت اطلاع واحد انبار جت کاهش یا افزایش موجودی‌های کالا و اطلاع واحد حسابداری جهت صدور سند اتوماتیک یا دستی عملیات انجام شده)

 • مشاهده و کنترل و چاپ صورت تفکیک شده نامة‌های مختلف انبارهای مختلف (رسید کالا، مجوز خروج و حواله‌های انبار)

 • قابلیت صدور حواله فی‌مابین انبارها

 • قابلیت ملاحظه فهرست تمامی درخواست‌های انتقال کالا فی‌مابین انبارهای مختلف

 • اماکن صدور حواله و رسید دستی انبار (ورود و خروج کالا بدون صدور فاکتور خرید و فروش)

 • قابلیت چاپ رید و حواله انبار

گزارشات انبار

کارت حسابداری موجودی کالا (ریالی) همراه با فی وارده و صادره یا بدون فی وارده و صادره

 • قابلیت تهی گزارش کارت موجودی کالا (ریالی) بر اساس انتخاب محدوده انبار و تعیین نحوه نمایش شرح کالا

 • کارت موجودی کالا (تعدادی) بر اساس انتخاب نام انبار و تعیین نحوه نمایش شرح کالا

 • صورت موجودی‌های جنسی انبارها بر اساس محدوده نوع کالا (مواد اولیه، در جریان ساخت، ساخته شده) و یا انبار انتخابی

 • صورت موجودی‌های جنسی انبارها بر اساس محدوده انبارها

 • صورت موجودی‌های جنسی به تفکیک حد سفارش کالاها بر اساس محدوده نوع کالا (مواد اولیه، در جریان ساخت، ساخته شده)

 • صورت موجودی‌های جنسی به تفکیک حد سفارش کالاها بر اساس محدوده انبارها

 • آمار گردش کالاها بر اساس برگه‌های انبار

 • صورت فروش‌های یک انبار بر اساس محدوده انبار

بخش سیستم اموال

قابلیت ثبت و تعریف کلیه گروه‌های اثاثیه اداری شال: اوال، ماشین آلات و تجهیزات موجود در شرکت

 • قابلیت ثبت کلیه اموال و دارایی‌های ثابت اختصاص یافته به گروه‌های مختلف اموال، ماشین آلات و تجهیزات

 • قابلیت ثبت مشخصات مربوط به کلیه مشتریان مرتبط با خرید یا فروش اموال

 • قابلیت ملاحظه‌ی کامل مشخصات تمامی مشتریان مرتبط با خرید یا فروش اموال

 • قابلیت ثبت فاکتورهای مختلف جهت خرید یا فروش اموال

 • قابلیت ملاحظه فهرست کامل فاکتورهای خرید یا فروش اموال

 • قابلیت ثبت فاکتورهای ویژه تعمیرات و نگهداری اموال

 • قابلیت ثبت ذخایر استهلاک اموال مختلف در روش‌های متفاوت مطابق با اصول قانون مالیات‌های مستقیم (روش مستقیم، نزولی)

گزارشات اموال

صورت موجودی اموال بر اساس محدوده اموال

 • صورت موجودی گروه‌های اموال

 • صورت وضعیت گردش یک اموال

 • صورت وضعیت ذخایر استهلاک اموال

 • صورت اموال خریداری شده

 • صورت اموال فروخته شده

 • صورت اموال تعمیر شده

 • صورت فروشندگان اموال

 • صورت خریداران اموال

 • صورت تعمیرکنندگان اموال

بخش سیستم خزانه‌داری

قابلیت ثبت کلیه دریافت‌ها از اشخاص (مشتریان، سهامداران، بازاریابان، تنخواه گردان) و درآمدها

 • قابلیت ثبت کلیه پرداخت‌ها به اشخاص (مشتریان، سهامداران، بازاریابان، تنخواه گردان) و هزینه‌ها

 • قابلیت ثبت دریافت‌ها در قبض به صورت نقدی، چک اشخاص، حواله‌های بانکی و تنخواه گردان

 • قابلیت ثبت پرداخت‌ها در قبض پرداخت به صورت نقدی، چک شرکت، خرج چک اشخاص، حواله‌های بانکی و تنخواه گردان

 • قابلیت ثبت سندای حسابدای مربوط به دریافت و پرداخت مؤسسه به صورت کاملاً اتوماتیک

 • قابلیت ملاحظه فهرست قبوض دریافت و پرداخت

 • قابلیت ریدف کردن (Sorting) فهرست قبوض بر اساس شماره، تاریخ و…

 • قابلیت ثبت کلیه حواله‌های بانکی وارده و صادره

 • قابلیت ملاحظه‌ی اسناد حسابداری مربوط به دریافت و پرداخت‌های مؤسسه از داخل برگه‌های مربوطه

 • قابلیت چاپ کلیه قبض‌های دریافت و پرداخت جهت بایگانی و ارائه به اشخاص طرف حساب

 • قابلیت تهیه گزارش از موجودی صندوق و بانک به صورت جزء و کل

 • قابلیت تهیه و ملاحظه ریزگردش صندوق در هر لحظه در دفاتر حسابداری با قابلیت تعیین محدوده تاریخ

 • قابلیت ثبت همزمان سند حسابداری مربوط به دریافت و پرداخت و ملاحظه سند مربوطه

 • قابلیت جستجو در فهرست قبض‌های دریافت و پرداخت و ملاحظه سند مربوطه

 • قابلیت استفاده از تفصیلی‌های متغیر (شناور) در عملیات نقدینگی

بخش سیستم چک و بانک

قابلیت ثبت کلیه حساب‌های بانکی شرکت، اختصاص کد تفصیلی مربوط به حسابداری و مانده حساب ابتدای دوره مربوط به سند افتتاحیه

 • قابلیت ثبت کلیه حساب‌های بانکی اشخاص (پرسنل و مشتریان مرتبط با شرکت)

 • قابلیت ثبت چک‌های ابتدای دوره شرکت و ارتباط هم‌زمان و اتوماتیک با سند افتتاحیه

 • قابلیت ثبت چک‌های ابتدای دوره اشخاص و ارتباط هم‌زمان و اتوماتیک با سند افتتاحیه

 • قابلیت ملاحظه تمامی چک‌های پرداختنی شرکت، چک‌های پاس شده، چک‌های صندوق و چک‌های باطل شده و چاپ آنها

 • قابلیت ملاحظه تمامی چک‌های دریافتنی، چک‌های برگشتی، چک‌های خرج شده،‌چک‌های نقد شده، چک‌های وصول شده، ابطال شده و اسناد بانکی

 • قابلیت ثبت کلیه حواله‌های بانکی وارده و صادره

 • قابلیت مشاهده و ثبت هزینه‌های بانکی

 • قابلیت خواباندن چک‌ها به حساب‌های مختلف شرکت

 • قابلیت انجام کلیه عملیات بانکی شامل: واریز وجه نقد، برداشت وجه نقد، حواله‌های بانکی، هزینه‌های بانکی

 • قابلیت کنترل چک‌های شرکت (پرداختی) شامل: اعلام وصول چک، وصول چک و واریز به صندوق، ابطال چک

 • قابلیت کنترل چک‌های اشخاص (دریافتی) شامل: اعلام وصول چک، وصول چک و واریز به صندوق، ابطال چک

 • قابلیت ملاحظه فهرست کامل برگه‌های عملیات بانکی (عملیات نقدی، چک‌های شرکت، چک‌های اشخاص)

 • قابلیت چاپ روی چک در قالب‌های مختلف مربوط به بانک‌ها و حساب‌های جاری مختلف

 • قابلیت مشاهده سند حسابداری از داخل برگه عملیات چک و بانک

گزارشات چک و بانک

صورت چک‌های پرداختنی بر اساس نوع اشخاص، گروه اشخاص، تفصیلی اشخاص، حساب بانکی شرکت، سرفصل‌های حسابداری و مرتب سازی گزارش بر اساس تاریخ صدور، سررسید، شماره چک، نام شخص، نام بانک و مبلغ؛ هم‌چنین تعیین محدوده گزارش گیری بر اساس تاریخ صدور و سررسید چک

 • صورت چک‌های دریافتنی بر اساس نوع اشخاص، گروه اشخاص، تفصیلی اشخاص، حساب بانکی شرکت، سرفصل‌های حسابداری و مرتب سازی گزارش بر اساس تاریخ صدور، سررسید، شماره چک، نام شخص، نام بانک و مبلغ؛ هم‌چنین تعیین محدوده گزارش گیری بر اساس تاریخ صدور و سررسید چک

 • صورت چک‌های پرداختنی معوقه بر اساس نوع اشخاص، گروه اشخاص، تفصیلی اشخاص، حساب بانکی شرکت، سرفصل‌های حسابداری و مرتب سازی گزارش بر اساس تاریخ صدور، سررسید، شماره چک، نام شخص، نام بانک و مبلغ؛ هم‌چنین تعیین محدوده گزارش‌گیری بر اساس تاریخ صدور و سررسید چک.

 • صورت چک‌های دریافتنی معوقه بر اساس نوع اشخاص، گروه اشخاص، تفصیلی اشخاص، حساب بانکی شرکت، سرفصل‌های حسابداری و مرتب سازی گزارش بر اساس تاریخ صدور، سررسید، شماره چک، نام شخص، نام بانک و مبلغ؛ هم‌چنین تعیین محدوده گزارش‌گیری بر اساس تاریخ صدور و سررسید چک

 • صورت وضعیت چک‌های عمل شده شرکت بر اساس نوع اشخاص، گروه اشخاص، تفصیلی اشخاص، حساب بانکی شرکت، سرفصل‌های حسابداری و مرتب سازی گزارش بر اساس تاریخ صدور، سررسید، شماره چک، نام شخص، نام بانک و مبلغ؛ هم‌چنین تعیین محدوده تاریخ بر اساس صدور و سررسید و انواع چک‌ها شامل همه چک‌های عمل شده، پاس شده، چک‌های صندوق، باطل شده

 • صورت وضعیت چک‌های عمل شده اشخاص بر اساس نوع اشخاص، گروه اشخاص، تفصیلی اشخاص، حساب بانکی، شرکت، سرفصل‌های حسابداری و مرتب سازی گزارش بر اساس تاریخ صدور، سررسید، شماره چک، نام شخص، نام بانک و مبلغ؛ هم‌چنین تعیین محدوده تاریخ بر اساس صدور و سررسید و انواع چک‌ها شامل همه چک‌های عمل شده، وصول شده، خرج شده، برگشتی، نقد شده، باطل شده

 • صورت حواله‌های بانکی دریافتی بر اساس نوع اشخاص، گروه اشخاص، تفصیلی اشخاص، حساب بانکی، شرکت، سرفصل‌های حسابداری و مرتب سازی گزارش بر اساس تاریخ صدور، سررسید، شماره چک، نام شخص، نام بانک و مبلغ؛ هم‌چنین تعیین محدوده تاریخ حواله‌ها

 • صورت حواله‌های بانکی پرداختی بر اساس نوع اشخاص، گروه اشخاص، تفصیلی اشخاص، حساب بانکی، شرکت، سرفصل‌های حسابداری و مرتب سازی گزارش بر اساس تاریخ صدور، سررسید، شماره چک، نام شخص، نام بانک و مبلغ؛ هم‌چنین تعیین محدوده تاریخ حواله‌ها

 • صورت واریزی‌های نقد به بانک بر اساس محدوده بانک و تاریخ

 • صورت برداشت‌های نقد از بانک بر اساس محدوده بانک و تاریخ

 • قابلیت انتقال وجوه نقد از یک بانک به بانک دیگر

 • صورت هزینه‌های بانکی بر اساس محدوده بانک و تاریخ

 • صورت چک‌های در جریان وصول بر اساس نوع اشخاص، گروه اشخاص، تفصیلی اشخاص، حساب بانکی، شرکت، سرفصل‌های حسابداری و مرتب سازی گزارش بر اساس تاریخ صدور، سررسید، شماره چک، نام شخص، نام بانک و مبلغ؛ هم‌چنین تعیین محدوده تاریخ بر اساس صدور و سررسید و محدوده حساب بانکی اشخاص

 • صورت چک‌های اول دوره شرکت و اشخاص

 • صورت چک‌های خرج شده به اشخاص

سایر قابلیت‌های شاخص نرم افزار رافع ۷

تمامی گزارشات سیستم بر اساس محدوده تاریخ و محدوده کاربر و کامپیوتر ثبت شده قابل استخراج می‌باشد.

قابلیت برقراری ارتباط با بارکدخوان بی‌سیم (پرتابل) و با سیم

قابلیت طراحی فاکتور فروش در قالب‌های دلخواه

خروجی برخی گزارشات به اکسل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و

نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم

افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.

نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و

نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.نرم افزار حسابداری و نرم افزار رافع۷.