نرم افزار حسابداری برای انواع کارها

نرم افزار حسابداری برای انواع کارها

2018-06-20T23:51:19+04:30

نرم افزار حسابداری برای انواع کارها

نرم افزار حسابداری برای انواع کارها

انتخاب نرم افزار حسابداری برای انواع کارها در شرکت ها

نرم افزارهایی موجود هست که صرفا برای شرکت های بازرگانی هستند؛ مثل رافع و هلو

؛ این به این معنی نیست که نمیتوان برای پیمانکاری؛ تولیدی و یا اعتبارات اسنادی استفاده

کرد؛ نرم افزارهایی موجود هست که خاص شرکت ها تهیه شده اند؛ برای نمونه در بحث

پیمانکاری اطلاعاتی که داریم هست و بحث قیمت تمام شده پروژه؛ پروژه درجریان تکمیل

و امثال این ها به حساب ها اضافه می گردد. اگر این کار انجام شود ؛ می توان سند را ثبت

کرد اما نمی توان قیمت تمام شده را به تفکیک درآورد. برای نمونه در شرکت پیمانکاری ۳

پروژه داریم و پروژه الف؛ ب و ج ؛ تمامی این پروژه ها مرکز هزینه دارند؛ یعنی برای کارفرما

خیلی مهم است که به تفکیک بداند مراکز هزینه چه میزان شده است. بداند که هر کدام

از پروژه ها؛ سود و زیان آن چه میزان شده است. با نرم افزار نمی توان به تفکیک مبالغ را

ثبت کرد؛ فقط هزینه ها به صورت کلی مشخص است. همین موضوع راجع به تولیدی هم

صدق می کند. شرکت تولیدی را می توان با همین نرم افزار سند ثبت کرد اما زمانی که

نرم افزار برای تولید شد؛ خرید مواد با فاکتور بعد در جایی فرمول تولید تعریف می کنیم.

خود سیستم؛ قیمت تمام شده کالا را محاسبه می کند. شرکت های اعتبارات اسنادی؛

یعنی شرکت هایی که عملیات واردات را دارند یا بیشتر با بحث ارزی درگیر هستند؛ زمانی

که شما واردات دارید؛ مبالغ در مقاطع مختلف در سیستم دارید؛ به دلیل نوسان در قیمت

ارز باید هزینه هر پارت بار را اطلاع داشته باشیم؛ در شرکت های وارداتی یک پول اولیه

پرداخت می شود؛ اگر از طریق بانک باشد : ال سی نام دارد و یک حساب ال سی باز می

کنند که بانک با کشور مورد نظر طرف قرارداد است که وجوه مختلف از این طریق وصول

می گردد و زمانی که وجوه واریز می شود باید اعتبارات مختلف داشته باشیم و هر پول برای

هر اعتباری را سند بزنیم و دست آخر که کالا به گمرک می رسد و یک سری هزینه ها دارد

؛ زمانی که کالا به انبار می رسد با زدن یک کلید قیمت تمام شده تبدیل  می شود به

خرید؛ یعنی در بدو امر خریدی وجود ندارد که به حالت ساده بگوییم که خرید انجام شده و

پول واریز شده به اعتبارات؛ حالا کالا صادر شده است و زمان رسیدن کالا؛ با زدن یک کلید

؛ سیستم به صورت اتوماتیک تمام این وجوه را می دهد به پارت جنس و قیمت تمام شده

کالا را به تفکیک اعلام می کند و همه موارد سیستماتیک و دقیق است و تعداد پارت باقی

مانده و تمام اطلاعات را به تفکیک اعلام می کند.

نرم افزار حسابداری برای انواع کارها-نرم افزار حسابداری برای انواع کارها

فلسفه تعریف نرم افزار برای  بازرگانی است و نمی توان به اجبار با آن کار تولید و

پیمانکاری انجام داد. برای نمونه برای جواهر فروشی نرم افزاری را تهیه کرد ند که

خاص این حرفه است؛ یعنی مواردی مثل وزن؛ عیار و.. را در سیستم تعریف کرده

اند و خیلی ورودی ها و گزینه ها را در سیستم ریز کردند. برای فروشگاه خواروبار

فروشی نرم افزاری را تهیه کردند که در آن ۱۰ هزار جنس به صورت آماده تهیه شده

است و فقط شخص فروشنده کالا را انتخاب و قیمت گذاری می کند و از وارد کردن

تک تک اجناس با مشخصات فارغ است. به طور خلاصه از این نرم افزارها می توان

برای همه موارد استفاده کرد اما نرم افزارهایی که برای یک شغل خاص نوشته شده

است؛ هم دقتش بالاتر است و کارایی خیلی بهتری دارد و هم کار حسابدار خیلی

ساده تر می شود. از این جهت اگر در شرکت پیمانکاری مشغول هستید؛ بهترین گزینه

ماژول رافع پیمانکاری بگیرید. کارکرد همانند نرم افزار های دیگر است ولی یک سری

آبشن اضافه دارد. برای نمونه برای وارد کردن قیمت دو گزینه اضافه دارد؛ یکی سوال

می کند که کدام پروژه؟ و دیگری کدام مرکز هزینه؟ در همین حالت با اضافه کردن ۲ آیتم

کار شما ساده می شود و به راحتی هزینه پروژه و سود و زیان آن را به تفکیک بیان

می کند؛ چون این نرم افزار خاص شرکت های پیمانکاری نوشته شده است . در شرکت

های تولیدی هم همینطور؛ بعضا حسابدارها در شرکت هایی مشغول به کار می شوند

که با این نرم افزارها کار نکردند و  بر ای نمونه  زمانی که شرکت برای خرید نرم افزار از

حسابدار مشورت می خواهد؛ نرم افزاری که خود کار کرده را معرفی می کند و اصلا  نرم

افزاری که خود کار کرده تولیدی نیست و دایم در شرکت دنبال راه چاره و روش کار با نرم افزار

جدید است و بسیار این کار دشوار است. برای نمونه نرم افزار خریداری شده؛ بازرگانی

است و در بازرگانی شما زمانی که یک جنس را خرید میزنید؛ هم زمان همان جنس را

می فروشید اما در شرکت تولیدی ذکر می کنید که این مواد را خریدید و فاکتور فروش

مواد نمی توان زد؛ مواد تبدیل به کالا شده است و این کالا را می خواهیم ثبت کنیم؛ دیگر

نداریم و هیچ کاری نمی توان انجام داد. اگر سند دستی بزنید؛ فاکتور فرو و انبار دچار مشکل

می شود.

دیدگاه خود را بنویسید