نحوه نوشتن تراز آزمایشی چند ستونی

نحوه نوشتن تراز آزمایشی چند ستونی

2018-08-06T15:44:03+04:30

نحوه نوشتن تراز آزمایشی چند ستونی

نحوه نوشتن تراز آزمایشی چند ستونی

به طور کلی تمامی سرفصل ها به صورت بدهکار و بستانکار و مانده ها شون در یک

ترازی میاد، گفته می شود تراز آزمایشی. نحوه نوشتن تراز آزمایشی چند ستونی در

مفهوم معادله اساسی گفته شد که معادله همان تراز نامه است و در یک طرف دارایی

ها آمده و در طرف دیگر بدهی و سرمایه و این دو با هم تراز بودند. زمانی که اسم تراز

می آید، یعنی دو طرف با هم باید برابر باشد . نحوه نوشتن تراز آزمایشی چند

ستونی در تراز آزمایشی در واقع هم حساب های دارایی و هم بدهی و هم حساب های

سود و زیان در یک ردیف قرار می گیرد. زمانی که همه حساب ها را زیر هم بیاوریم،

میشود تراز آزمایشی. به طور کلی زمانی که حساب های دارایی و بدهی و حساب های

درآمد و هزینه زیر هم بیاید، می شود تراز آزمایشی. رقم های تراز آزمایشی، همان مانده

هایی است که از دفتر کل میاد، مانده ها زمانی که در کنار هم قرار بگیرند، نهایتا با

هم تراز می شوند و می شود تراز آزمایشی.

به صورت دیگر هم می توانند تغییر کنند، گفتیم که تراز نامه حساب های دائمی است و

سود و زیان حساب های موقت،حساب های دایمی و موقت وقتی زیر هم بیاید، می شود

تراز آزمایشی یا به عبارتی زمانی که حساب های ترازنامه ای یا سود و زیانی همگی با

هم در یک ستون زیر هم قرار بگیرد، می شود تراز آزمایشی، یا هر حسابی که داریم زیر

هم در یک ستون قرار گیرد، اگر مانده ها اگر بدهکار است درستون بدهکار و اگر بستانکار

است در ستون بستانکار قرار گیرد، می شود تراز آزمایشی. تراز آزمایشی به حسابدار

کمک می کند که: در آن واحد و یکجا تمامی حساب ها را مشاهده  کنند، اگر حسابی

از ماهیتش خارج شود، در گردش حساب ها به ما نشان می دهد، برای نمونه

صندوق باید مانده اش بدهکار باشد، حال می بینیم که بستانکار شده است، یا در خرید باید

بدهکار باشیم میبینیم که در گردش یک جا بستانکار شده است، این مسائل نشان دهنده

این موضوع است که در یکجا اشتباه رخ داده است.

برای نمونه زمانی که حساب خرید هست، اول دوره که ندارد چون موقت است و گردش

در این دوره فقط باید بدهکار باشد و اگر هم بدهکار و هم بستانکار داشته باشیم این به

این معنی است که اشتباه در جایی رخ داده است. زمانی که تراز نامه و سود و زیان را

بخواهیم بدست بیاوریم از روی تراز آزمایشی برمی داریم، اول سود و زیان را از روی

تراز نامه برمی داریم که در پر کردن اظهار نامه تراز آزمایشی خیلی به درد می خورد و

اعداد را از داخل تراز نامه استخراج و در اظهارنامه قرار می دهیم . قبل از ورود نرم

افزار به حیطه حسابداری، کمک بسیار بزرگی برای حسابداری بود که چک کنند حساب ها

تراز است یا نه؟ تمامی مانده را نوشته و در آخر حساب ها تراز می شد و اگر حساب ها تراز

نبود، متوجه می شدند که یکی از حساب ها دچار مشکل شده است و به همین دلیل یک

تراز آزمایشی داریم به نام تراز آزمایشی قبل از اصلاح و تراز آزمایشی بعد از اصلاح.

دیدگاه خود را بنویسید