نحوه ثبت کردن مساعده در حسابداری

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » نحوه ثبت کردن مساعده در حسابداری

نحوه ثبت کردن مساعده در حسابداری

نحوه ثبت کردن مساعده در حسابداری

نحوه ثبت کردن مساعده در حسابداری

مساعده بخشی از حقوق کارمند است که قبل از به اتمام رسیدن ماه به کارمند

پرداخت می شود. این مبلغ که پرداخت می کنم قرضی است و باید از شخص

دریافت شود و در آخر ماه از حقوق کارمند کسر می شود. زمانی که پولی به کارمند

پرداخت می شود، حساب های دریافتنی است، چرا که طلب را با حساب های

دریافتنی نشان می دهیم. نحوه ثبت کردن مساعده در حسابداری برای تفکیک طلب

های تجاری و غیر تجاری باید از سایر حساب های دریافتنی باید استفاده نمود. می

شود سایر حساب های دریافتنی و معین آن سایر کارکنان . در نرم افزار سطح تفضیلی

کارکنان هم اضافه می شود و در آن جا ثبت می شود مساعده کارکنان و در تفضیلی

می نویسیم مساعده الف و ب و ج و د. در سند دستی چون در سطح معین بیشتر

نمی توان رفت و جایی وجود ندارد، ثبت می کنیم برای نمونه مساعده شخص و لزوما

ثبت می کنیم بابت چه مسأله ای و فقط اسم شخص کافی نیست. نام شخص به

تنهایی در خیلی موارد ثبت شده است و باعث ایجاد مشکل و اشتباه می شود.

بهترین حالت تفضیلی است که ما در سیستم دستی این سیستم را نداریم و سند

فقط معین را دارد. سایر حساب های دریافتنی از صندوق پرداخت شده و با معین

صندوق مرکزی و رقم را تکرار می کنیم بابت مساعده. نحوه ثبت کردن مساعده در

حسابداری نحوه تصویه مساعده در قسمت حقوق و دستمزد ذکر می شود. ما داریم

یک طلب را ثبت می کنیم که طلب پرسنل است و تا زمانی که تصویه نشده است به

صورت طلب باقی می ماند. طلب به دلیل این است که ما زمانی گفته می شود هزینه

که یک خدماتی را گرفته باشیم، برای نمونه می گوییم هزینه مصارف و ملزومات

یعنی یک چیزی را دریافت کردیم، حقوق پرسنل هنوز خدماتی گرفته نشده و باید

ماه تمام بشود، مانند اجاره باید ماه تمام شود و در آخر بابت یک ماه حق الزحمه

شخص حقوق پرداخت کنیم و طلب را با وی محاسبه کنیم و در وسط دوره هزینه

حقوق ثبت نمی کنیم و در کل سال 12 بار و در آخر هر ماه این سند حقوق و دستمزد

صادر می شود و در طول سال 12 عدد سند حقوق و دستمزد داریم. به این صورت

در طول ماه تمام پول هایی را که پرداخت می کنیم در مساعده ثبت می زنیم. نحوه

ثبت کردن مساعده در حسابداری به مساعده به عنوان پیش پرداخت نمی توان تلقی

کرد چون: پیش پرداخت قرار هست که تبدیل به کالا یا خدمات شود و این همزمان

با ما می آید، یعنی خدماتی در حال انجام است و پیش پرداخت قبل از این که خدمات

انجام شود و برای نمونه اگر 20 ماه مساعده بگیرد، 20 روز کار کرده و ادامه کار وی

باقی مانده است و پیش پرداخت قبل از این که کاری استارت بخورد دریافت می شود

پس نمی توان مساعده را با عنوان پیش پرداخت تلقی کرد. نحوه ثبت کردن مساعده

در حسابداری میزان و رقم مساعده بستگی به سیاست های شرکت و تصمیم مدیر عامل

دارد و ارتباطی با حسابدار ندارد و این ثبت به دلیل کنترل در زمان حقوق زده می شود .


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function lazy_load() on null in /home/hesabda8/public_html/wp-content/plugins/wp-fastest-cache/inc/cache.php:710 Stack trace: #0 [internal function]: WpFastestCacheCreateCache->callback(' <!DOCTY...', 9) #1 /home/hesabda8/public_html/wp-includes/functions.php(4339): ob_end_flush() #2 /home/hesabda8/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(286): wp_ob_end_flush_all('') #3 /home/hesabda8/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array) #4 /home/hesabda8/public_html/wp-includes/plugin.php(465): WP_Hook->do_action(Array) #5 /home/hesabda8/public_html/wp-includes/load.php(954): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /home/hesabda8/public_html/wp-content/plugins/wp-fastest-cache/inc/cache.php on line 710