نحوه ثبت دفتر کل در حسابداری

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » نحوه ثبت دفتر کل در حسابداری

نحوه ثبت دفتر کل در حسابداری

نحوه ثبت دفتر کل در حسابداری

نحوه ثبت دفتر کل در حسابداری

نحوه ثبت دفتر کل از روی اسناد

دفتر روزنامه: هر آن چیزی که در سند نوشته می شود منهای حساب معین عینا در دفتر

روزنامه نوشته می شود، بابت هر حساب لازم است که یک صفحه مجزا در دفتر کل قرار

دهیم. برای نمونه: حساب بانک را مثال می زنیم، برای بانک صندوق- حساب دریافتنی-

حساب پرداختنی و… حتی برای حساب سرمایه ای که یک بار فقط نوشته می شود هم

باید یک صفحه مجزا اختصاص داد.

نحوه ثبت دفتر کل در حسابداری-نحوه ثبت دفتر کل در حسابداری-نحوه ثبت دفتر کل در

حسابداری

نحوه نوشتن این گونه است که در صفحه یک دفتر روزنامه باید دقت شود که حساب بانک

چند بار تکرار شده است. صفحه یک در تاریخ ۵/۱ مبلغ  ۱۰ملیون بدهکار شده است، این

مبلغ را از دفتر روزنامه آوردیم، مانده می شود ۱۰ میلیون بدهکار و چون ستون کوچک است

نوشته می شود بد و در همان صفحه روزنامه یک در تاریخ ۷/۱ مبلغ ۲ میلیون بستانکار شده

است، این مانده اولیه شاخص است یعنی هر جایی که بدهکار بود جمع می شود و بستانکار

کم می شود، از ۱۰ میلیون بدهکار اگر ۲ میلیون کم شود چه میزان باقی می ماند؟ ۸ میلیون

بدهکار می ماند.

نحوه ثبت دفتر کل در حسابداری-نحوه ثبت دفتر کل در حسابداری-نحوه ثبت دفتر کل در حسابداری

در تاریخ ۸/۱ در همان صفحه دفتر روزنامه ۵ملیون این حساب بدهکار شده است، ۸ میلیون +

۵ میلیون بدهی می شود ۱۳ میلیون بدهکار.

در تاریخ ۹/۱ صفحه ۲ ، مبلغ ۳ ملیون بستانکار شده، مبلغ ۱۳ میلیون منهای ۳ میلیون می شود

۱۰ میلیون بدهکار.

در تاریخ ۱۱/۱ در همان صفحه دفتر روزنامه ۲میلیون این حساب بدهکار شده است، ۱۰ میلیون

+۲ میلیون بدهی می شود ۱۲ میلیون بدهکار.

در تاریخ ۱۵/۱ در همان صفحه دفتر روزنامه ۴میلیون این حساب بستانکار شده است، مبلغ ۱۲

میلیون منهای ۴ میلیون می شود ۸ میلیون بدهکار.

در تاریخ ۲۰/۱ در صفحه ۳ دفتر روزنامه ۶ملیون این حساب بستانکار شده است، مبلغ ۸ میلیون

منهای ۶ میلیون می شود ۲ میلیون بدهکار.

منظور از ماهیت بدهکار یعنی مثبت و یعنی حساب جزء دارایی های جاری است و اگر بدهکار

بشود بستانکار یعنی که بانک منفی شده است و این یعنی رد دفتر و همیشه قسمت بدهکار

باید بالای صفر باشد، این قسمت به همین صورت گردش می کند تا آخر سال .

برای قسمت شرح چون داریم از روی دفتر روزنامه ثبت می کنیم، می شود بشرح از دفتر روزنامه


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function lazy_load() on null in /home/hesabda8/public_html/wp-content/plugins/wp-fastest-cache/inc/cache.php:710 Stack trace: #0 [internal function]: WpFastestCacheCreateCache->callback(' <!DOCTY...', 9) #1 /home/hesabda8/public_html/wp-includes/functions.php(4339): ob_end_flush() #2 /home/hesabda8/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(286): wp_ob_end_flush_all('') #3 /home/hesabda8/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array) #4 /home/hesabda8/public_html/wp-includes/plugin.php(465): WP_Hook->do_action(Array) #5 /home/hesabda8/public_html/wp-includes/load.php(954): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /home/hesabda8/public_html/wp-content/plugins/wp-fastest-cache/inc/cache.php on line 710